İllüminati 5 – Astral Seyahat, Meditasyon ve Masonik Ritüeller


“Bu üçüncü denemem olacaktı, öğle vakti olması ve evde kimsenin olmaması avantajımaydı. Hemen, biraz rahatlama hareketi yaptıktan sonra kuzey-güney doğrultusunda yatağa uzandım. Gözlerimi yukarıdaki lambaya diktim ve kendimi oradan izliyormuş gibi görmeye çalıştım. Bir süre sora üstüme bir ağırlık çöktü, bedenim ayağa kalkmak istiyordu ama bir güç onu kalkmaması için zorluyordu. Sonunda doğruldum, sanki bir tüy gibi adeta havada süzülerek odadan çıktım. Koridorun geçerek salonun önündeki balkona süzüldüm. Aşağıda, yolun karşısında kırmızı renkli bir araba park etmişti. Yandaki otobüs durağında da bir kız otobüs bekliyordu. Aniden korku ve titremeyle uyandım. Uyanırken objeler sanki düşer gibi yerlerine yerleşti. Koşarak koridoru geçtim, salonun kapısından balkona çıktım. Kırmızı araba ordaydı ve az önce gördüğüm kız hala otobüs bekliyordu.”

Astralseyahat.com sitesinin okuyucu deneyimleri bölümünden alıntıdır.

İllüminati ile astral seyahatin veya meditasyonun ne alakası var? Diye bir soru sormanız çok doğal, fakat bu yazıyı okuduktan sonra bana hak vereceğinizi umuyorum. Bende size şu soruyu soruyum, Masonluğun ilerleyen derecelerinde gerçekleştirilen bazı ritüellerde (kutsal törenler) neden keçi kesiliyor? Neden kanı içiliyor? Mason üstadı nasıl oluyor da dünya dışı bazı varlıklarla(cin, şeytan, melek vb. olabilir) iletişime geçebiliyor? Evet, bunların cevabını bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

Karabasan diye adlandırılan bir kabus çeşidini duydunuz mu yada yaşadınız mı? Rüyanızda sanki gerçekmiş gibi gözlerinizi açıp doğrulmak istersiniz ama bir güç sizin üstünüze basar ve hareket etmenizi engeller, bağırırsınız ama kimse sesinizi duymaz. Hareket edemeden kalırsınız bir süre. Ben bu durumu bir defa yaşadım üzerimde ağırlık sanki kollarımdan tutarak benim hareket etmemi engelliyordu. Birden Ayetel Kürsi ayetlerini okumamı söyleyen bir söz işittim, okumaya başlar başlamaz hemen o durumdan kurtuldum ve uyandım.

Bir de Lucid Dreams (Anlaşılır Açık Rüya) denen bir durum söz konusudur. Bu tür rüyalarda kendi isteğiyle rüyasına yön verir. Genelde evin içinde gezinme yada farklı durumları kişi kendi benliğiyle yürütebilir. Bu durum aslında Astral Projection (astral seyahat) denilen durumun benzeridir. Astral Seyahat konusu oldukça ayrıntılı ve uzun bir konu olduğu için konuyu olabildiğince anlaşılır bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.astralseyahat.com adlı siteden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

Yoga’yı hepiniz duymuşsunuzdur. Yoga aslında bir meditasyon çeşididir. Ruhun vücuttan 7 ayrı noktadan ayrılarak, farklı âlemlere ulaşabildiğine inanılan bir yöntem. Bu yedi bölge “çakra” olarak adlandırılır. Meditasyon Hinduizm ve Budizm de yaygın olarak kullanılan bir ibadet yöntemidir. Bu meditasyonda ilerleyen rahiplerin kendi aydınlanmalarını tamamladıkları ve erginlendikleri kabul edilir. Tıpkı Yahudi sufizmi ve İslam sufizminde olduğu gibi… Yahudi tasavvufunun en önemli yönü olarak kabul edilen Kabala’da da asıl amaç insanın kendi fiziki bedeninden ayrılarak. Farklı âlemlere ulaşması ve insanın kendi öz kayıtlarına(akaşik kayıt) ulaşma amacı ön plandadır. Çoğunlukla Yahudi, Hindu ve eski yunan felsefesinden etkilenen İslam tasavvufunda da bu olgunlaşma ya da kişinin erginlenmesi söz konusudur. Mevlana’nın şu sözünü hatırlayalım; “Hamdım, piştim, yandım”. Bu söz bir erginlenme ifadesidir. Budistler meditasyon için çeşitli spor hareketleri yaparak bedensel rahatlama yaparlar ve genelde oturarak derin düşünce yöntemiyle meditasyonu gerçekleştirirler. Aynı şekilde Mevlevi geleneğini göz önüne alalım, sema dönen insanlar hem de dakikalarca, aslında Mevlevilikte gerçekleştirilen de aslında bir derin düşünme ritüelidir. Bazı İslam tarikatlarında şeyhlerin kendilerini karanlık bir odaya kapattıkları ve derin bir tefekkür sonucu erginlendikleri kabul edilir. Aslında burada yapılanda bir çeşit meditasyondan başka bir şey değildir.

Hindu inanışına göre astral seyahat sırasında insan vücudu uzayın derinliklerine de ulaşabilir. Hatta uzayda dünya dışı varlıklarla da (muhtemelen cinler) iletişime geçilebiliyormuş. Hatta insanlar uzayın derinliklerinde bulunan Evren Kütüphanesine (bana göre levh-i mahfuz) ulaşarak çeşitli bilgileri öğrenebiliyorlarmış. Cinlerin pisliği sevdiğini biliyoruz. Acaba Hindu rahipleri o yüzden mi saç sakal uzatıp pislik içerisinde yaşıyorlar? Bu da onların astral seyahatleri sırasında cinlerle karşılaşma olasılığını artırıyor olabilir mi?

Astral seyahatin bilimsel açıklaması olabilir mi? Tabi ki var, beynimiz öylesine güçlü bir organ ki sürekli kendine benzeyen makineler üreten, bir makine gibi düşünün. Çevremizdeki objeleri nasıl görebiliyoruz? Tabi ki üzerlerine düşen ışığı yansıtıyorlar ve bizde görüyoruz. Her bir rengin farklı bir dalga boyu var ve biz renkleri seçebiliyoruz. Gözlerimiz kapalı olsa bile beynimiz çevreden gelen renk dalgalarını algılayabilir. Hatta uyurken bile bunu algılar. İşte meditasyon esnasında gerçekleşen Astral seyahat, aslında beynimizin, çevreden gelen ışık dalgalarını tıpkı bir çanak anten gibi toplaması ve sinyalleri güçlendirmesidir. İşte zihnin tam bu sinyal güçlendirme safhasında, beynimizi kontrol edebilirsek, gelen sinyallerin olduğu bölgeyi de görebiliriz. Astral seyahatin zor olduğu söyleniyor ve herkesin bunu başaramadığı da anlatılıyor. Zenginlere ders olarak anlatılan Yoga da zaten para tuzağından başka bir şey değil.

Karabasan olayına geri dönersek aslında ruhumuz yada astral seyahat öznesi vücuddan ayrılacakken, evrensel idare mekanizması bunu engellemeye çalışıyor. Zaten astral seyahati deneyenler eğer korkmadan bu aşamayı aşarlarsa sonunu getirebiliyorlar.

Peki, masonlar ya da illuminati ağaları bu tip meditasyonlar yapıyorlar mı? Tabi ki evet. Zaten masonluğun albenisi kabala öğretisi ışığında gerçekleştirilen ritüeller ve üstatların erginlenme meditasyonlarıdır. Halk arasında yaygın inanışa göre bunlar dünya dışı bir varlık olan baphomet ile iletişime geçebilmekte ve ondan talimat almaktadırlar. Bunun doğruluk payı da var tabi ki. Peki, nasıl ritüeller var? Bu ritüeller öyle kaynaklardan beslenmiş ki, neler var neler. Başta keçi kesme, kutsanma, sex ayinleri, çeşitli pagan ritüelleri, İslam tasavvufuna ait ritüeller ve benzeri bir çok ritüel, mason ritüellerinin içine dahil edilmiş durumda.

Eski pagan inanışlarına göre seks de bir çeşit meditasyon yöntemiydi. Avrupa’nın en eski sahibi olan Kelt halklarına ait Druid inanışlarında dini liderler genelde bayan olurdu ve seks onlar için bir ibadetten başka bir şey değildi. Yukarda saydığımız ritüellere benzer uygulamalar Keltlerde de vardı. Keltler ormanlarda topluca seks ayinleri düzenliyor ve buradan doğan çocuklara Robin ve Sylvia isimleri veriyorlardı.

Her neyse birçok farklı kaynaktan beslenen masonik ritüeller elbette tarih boyunca Avrupa’da yapılan Kelt, Germen paganik yöntemler ve diğer erginlenme yöntemlerinden etkilenecekti. Sonuç olarak masonluğun en üst kademesinde iletişime geçildiği inanılan Baphomet karakterinin bir cin ya da ifrit olduğuna inanmaktayım. Bu iletişime geçme işlemi ise meditasyon ile gerçekleşmektedir.

Ek bilgiler;

Baphometh nedir?

Baphometh ritüeller sonucu ulaşılan büyük cin olduğu sanılmaktadır. Eski bir kabalacı olan Eliphas Levi tarafından 19. Yüzyılda çizilen resmi ile bilinir ve şeytanın resmi olarak kabul edilir. Çift cinsiyetlidir, dişi gibi göğüsleri olmasına rağmen, erkeklik organı da vardır. Kafası keçi kafası gibi tasvir edilmiştir. Kanatları onun dünya dışı bir varlık olduğunun göstergesi, bir eliyle yukarıyı bir eliyle de aşağıyı gösterir.

Keltler kimdir?

Eski çağlarda Anadolu’dan, Avrupa’ya kadar yayılmış bir halktır. Kelt ülkesi, Celtic, Celtia, Galtia, Galatia, Galia gibi isimlerle anılır. Fransa’nın eski adı Galya’dır. Romalılar oradaki Keltleri Latinleştirmişler ve Frank olarak isimlendirmişlerdir. Günümüzde en saf Kelt ırkı İrlanda’da yaşamaktadır. Keltlerin dini inanışı olan ve Druid rahipleri meşhurdur. masonik rituelleri oldukça fazla etkilemiştir. Druid ayinleri genelde ormanlarda yapılırdı ve uygun kıyafetli kadın rahipler tarafından yönetilirdi. Avrupa’daki büyücü ve cadıların dişi olarak kabul edilmesinin sebebi de budur. Resimlerde Druid rahibeleri tasvir edilmiştir.

Aşırı ayrıntıya gireyim; İstanbul’da da bir zamanlar keltler bulunmuştur. Bulundukları bölge Galatia olarak adlandırılmıştır. Bugün İstanbul’da bulunan Galata bölgesinin ismi buradan gelmektedir. Kelt kökenli Fransızların, Osmanlı’da kurdukları ilk okullarının ismini neden Galatasaray olarak vermeleri sizce bir tesadüf mü? Yine Kelt kökenli Fransızlar tarafından kurulan Tapınak Şövalyeleri tarikatı bir rastlantı olabilir mi?

Çanakkale savaşında adı geçen Galiçya cephesi de Galatia kökünden gelir, zamanında bölgede Keltler yaşamıştır. Hatta bugün Anadolu’daki Yozgat çevrelerinin antik ismi de Galatia’dır.

Yazan: ARMARIEL

Reklamlar

Etiketlendi:, , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İran Analiz

İran-Şii Jeostratejisi ve Dünya Genelinde İran Destekli Şii Örgütler, İran-Şii Lobisine Dair Bilgiler

İç Savaş

Strateji - Taktik - Savunma

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: