Günlük arşivler: Ekim 11, 2012

İRANLI GAZETECİLERE YÖNELİK SİNDİRME POLİTİKASI SÜRÜYOR


İRAN ANALİZ / İranlı gazeteci Mahmut Serabi ülkedeki rejim muhalifi veya eleştiri yönelten herkesi kapsayan klişe suçlamalara maruz kalarak sekiz yıl hapis cezasına ve 10 yılda ülkede medya faaaliyetinden men cezasına çarptırıldı. 2009 yılındaki hileli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto eden, muhalefete destek veren veya eleştiri yönelttiği düşünülen gazeteci, düşünür, yazar, siyasi, öğrenci veya aktivist yüzlerce kişi tutuklu kalmaya devam ediyor.

Nidayi Sebz Azadi (Özgür Yeşil Çığlık) adlı internet sitesinin haberine göre tutuklanan gazetecinin avukatı müvekkilinin “milli güvenliğe karşı toplanmak, gizli dolap çevirmek, rejime karşı propaganda yapmak, yalanlar yaymak ve lidere (Hamaneye) hakaret etmekle” suçlanıyor.

Mahmud Serabi’nin hapis cezasının onaylandığı ve işkence, tecavüz, darp ve cinayetlerle meşhur olan Evin Cezaevine nakledildiği bildirildi.

Mart 2011 tarihinde tutuklanan Serabi sekiz ay hapisde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yetkililer daha öncesinde de 2009 hileli cumhurbaşkanlığı seçimlerini takiben siyasi tutukluların sözde itiraflarına dair şiir yazdığından kendisine ceza vermişti. Tamamına yakını korkunç işkencelerle uyduruk itiraflarda bulunduğu bilinen binlerce insan mahkum edilmiş durumda. İşte bunları dile getiren şiir nedeniyle Serabi 44 gün daha hapiste yatmak zorunda kalmıştı. Yine kendisi muhalif hareket liderlerinden MirHüseyin Musavi için de bir açık mektup kaleme almıştı.

2009 yılında Devrim Muhafızları, Besicler, Ayetullahlar, merciler ve İran derin yapısının, Ali Hamaney’in direk müdahil olduğu, çok büyük çaplı hilelerin yapıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşanmıştı. Kendi seçim bölgelerindeki kampanyalarda inanılmaz kalabalıklar, konvoylar ve ekipler ile seçim çalışması yapan muhaliflerin sonuçta kendi memleketlerinde inanılmaz sonuçlar almaları gibi açık usulsüzlük, sahtekarlık ve hileler yapıldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca İranlı sokaklara dökülerek barışçıl protesto eylemleri düzenlemişti. Sert şekilde bastırılan, onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce insanın tutuklandığı sert müdahaleler ile gösteriler kontrol altına alınabilmişti.

Bu protestoları takiben başlatılan sistematik sindirme politikaları çerçevesinde sadece geçtiğimiz iki yıl içerisinde 108 muhabirin tutuklandığı, bazılarının serbest bırakıldığı, çoğunun ise hala mahkum olarak tutulmaya devam ettiği biliniyor.

Bir nevi bir Papa, bir Peygamber veya dokunulmaz bir put konuma getirilen Veliyyi Fakih makamını işgal eden Ali Hamaney’e yönelik ülkedeki küçücük bir eleştiri, bir haber, bir makale, bir blogdaki cümle veya bir karikatür dahi onlarca yıl hapis cezası, yüksek miktarlarda para cezası veya alanında çalışmaktan men gibi ağır cezalara maruz bırakılıyor.”

IRAK YÜKSEK ÖĞRETİMDEKİ ŞİİLEŞTİRME’NİN ULAŞTIĞI İNANILMAZ DURUM


İRAN ANALİZ / Maliki hükümetine bağlı birçok bakanlıkta tamamen Şii mezhepçi bir siyasetin takip edildiği, izlenen politikaların ülkedeki diğer din, mezhep ve etnik yapıları dışladığı yönünde bağımsız kaynakların, araştırma merkezleri ve araştırmacıların raporları yer alıyor. Bunlardan son bir tanesi Sunnatal Iraq adlı internet sitesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi belge Ali Edip başkanlığında yoğun bir Şiileştirmenin uygulandığı Irak Yükseköğretim Bakanlığına ait bu resmi belgede ismi Ömer olduğundan dolayı görevden alınan, maaşları kesilen çalışanlar görülüyor.

Aslen İran vatandaşı olan bunu saklamayan ve 2003 sonrası Irak’ında iktidar koltuğuna oturtulan çok sayıda Şii siyasinin ülkede yoğun bir mezhepçi politika güttüğü biliniyor. İbrahim Caferi ve Maliki döneminde özellikle Sünni kökenli vatandaşları, eski dönemdeki devlet yetkilileri, memurları ve sıradan çalışanları dahi hedef alan, görevden atma, her tür ilişiğini kesme ve tasfiye edilmesi süreci ABD işgal idaresini dahi rahatsız etmişti.

Baassızlaştırma politikası adı altında yaşananların tamamen Sünni kesimleri hedef alması, İran-Irak savaşına katılan subay, pilot, yetkili ve çeşitli alanlarda uzman bilim adamlarının dahi hedef alınıp sistematik bir şekilde öldürülmesi, suikastlara kurban gitmesi yaşananların intikam duygusundan kaynaklandığı kanaatini güçlendirdi. Tüm bunların yanı sıra Sünni camilerin, külliye, türbe ve merkezlerin hedef alınması, Sünni şahsiyetlerin öldürülmesi, Sünni kelimesi ile eşdeğer birçok eserin, alimin ve İslam medeniyeti adına Emevi-Abbasi-Osmanlı dönemini yansıtan tarihi yapıların tahrip edilmesi Şii/Safavi Siyasetinin direk yansıması şeklinde değerlendirilmekteydi.

İslamı ilk kabul eden Hz. Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman başta olmak üzere yüz binlerce sahabeyi tekfir eden, bunları Müslüman saymayarak düşman kategorisinde değerlendiren Şii mezhebinin hükümferma olduğu yerlerdeki siyasetinin de bu ötekileştirci mantalitenin yansımaları olduğu görülmekteydi. Tarih boyunca bugünkü Caferi/Şii anlayışının bir tezahürü olan Büveyhiler, Fatımiler, Safaviler ve son olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin yürüttüğü siyaset Sünni karşıtlığı ve bu anlayışın bastırılması/yok edilmesi üzerine kurulu. Aynı zihniyet dünyasının Hizbullah üzerinden Lübnan, el-Vifak üzerinden Bahreyn, Husiler üzerinden Yemen, Caferiler üzerinden Türkiye, Nusayri/Aleviler üzerinden Suriye ve sair Şii oluşumlar üzerinden Irak’ta yaptıklarının da aynı şeyler olduğu görülmekte.

Irak’ta nerdeyse tamamıyle devlet kurum ve kuruluşlarını kontrolüne geçiren Şii partilerin kadrolaşma ile eşzamanlı olarak karşıtlarını ve muhalif olarak gördükleri Sünnileri tasfiye politikasına giriştikleri tüm saygın araştırma merkezleri, kaynakları, araştırmacılar ve gözlemciler açısından ortak bir veri olarak kabul edilmektedir. İç savaş veya mezhep savaşı olarak Batılıların özellikle tavsif etmeye çalıştıkları durumun en temelde Şii düşüncenin hakim olduğu herhangi bir devlette yaşandığı gerçeği Irak’ta bir kez daha ortaya çıkmıştır. Öyle ki özellikle 2005 sonra İbrahim Caferi ve Maliki iktidarlarında isminden ötürü yüzlerce Iraklı Sünninin rastgele baskınlar, arama-tarama operasyonları, tutuklamalar, işkenceler ve infazlara maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Sıradan bir insan için, Türkiye’de yaşayan bir vatandaş için inanılması güç bu durumun Iraklılar nezdinde travmatik bir duruma neden olacak denli geniş çaplı olması gerçeği ürkütücü bir vakıa olarak ortada durmaktadır. Aşağıdaki resmi belge ve benzeri onlarca belge direk isminden ötürü öldürülen, hedef alınan Ömer, Ebubekir, Osman isimli Iraklı Sünnilerin nasıl bir ayrımcılığa tabi tutulduğunun yeni bir kanıtı. Mustansiriye Üniversitesi gibi ülkenin en büyük üniversitelerinden bir tanesinde şu an nerdeyse tek bir Sünni akademisyenin, öğretim veya araştırma görevlisi bulunmamasının sebebi de Şiileştirme politikasının bir sonucu.

Ali Edip başkanlığında müfredatı, eğitim-öğretim kitapları, kadroları ve idarecileri Sünnilerden arındırılmış ve yoğun bir Şiileştirmeye tabi tutulan Yüksek Öğretim Bakanlığı bulunuyor.

Aşağıdaki resmi belge de bu siyasetin bir parçası.

Sayı 4168/1/45

Tarih: 25 Eylül 2012

29 Ağustos 2011 tarih ve 663 rakamlı bakanlık kararı mucibince aşağıda ismi yer alan şahısların hepsinin isminin görev dereceleriyle ve mali ödenekleriyle birlikte silinmesi bildiriliyor.

İsimler son derece dikkat çekici, zira benzer şekilde Sünni ve özellikle Sünni-Arap kökenli on binlerce kişinin uyduruk iddia ve gerekçelerle işten atıldığı, resmi görevlere alınmadığı ve dışlandığı biliniyor.

İsimler:

1- Ömer Ahmed Aziz / Bağdat Üniversitesi

2- Ömer Halid Selman / Bağdat Üniversitesi

3- Ömer Abdulmecit Samir / Teknik Eğitim Heyeti

Sim, Veneza Continua A Afundar – Yes, Veneza Continues To Sink 2


Sim, Veneza Continua A Afundar – Yes, Veneza Continues To Sink 1


Open Source Center Translation of Hamid Karzai Decree on Fighting Afghan Corruption


UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

This product may contain copyrighted material; authorized use is for national security purposes of the United States Government only. Any reproduction, dissemination, or use is subject to the OSC usage policy and the original copyright.

Afghanistan: Karzai’s Recent Decree on Fighting Against Corruption

[SAP20120727457007 Kabul Office of the President of the Islamic Republic of Afghanistan in Pashto; OSC Translated Text; 26 Jul 12]

——————————————
The Office of the President of Islamic Republic of Afghanistan

Decree

On the execution of content of the historical speech of June 21, 2012 in the special session of National Assembly

After years of political isolation, wars, and destruction, we, the people of Afghanistan, have witnessed great political, social, and economic success; we have established our appropriate position in the international community. Along with establishing broad international relations, we have been able to sign important strategic agreements with countries in the region and in the world.

Alongside those achievements, unfortunately, we were faced with challenges in the areas of governance, fights against corruption, law enforcement, and economic self sufficiency.

For this reason, on June 21 of the current year, in a speech to a special session of the National Assembly [parliament], I laid out existing shortcomings and problems, and talked about measures to be taken for the elimination of those problems.

For the purpose of succeeding in those areas, for eliminating existing problems, and for bringing necessary reforms in the three branches of the government, I am approving the following measures:

1st– Joint discussions among government organs:

1. Based on the framework of the constitution and with consideration for separation of powers, the three branches of the government are responsible for the implementation of duties and authorities. They should work and cooperate in such a way that at the end of every fiscal year their developmental expenses should not be less than 50 percent of the allocated budget. The executive branch is accountable to the president for its activities, and should report to him for its actions.

2. I request the Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan to, in the course of six months, complete and finalize all dossiers currently in process within the judicial system, especially dossiers related to corruption, land usurpation, and chain-assassination.

3. I request the Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan to, in the course of nine months, activate all inactive courts in the provinces and districts, and staff them with professional personnel.

4. I request the Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan to, based on the timeframe determined in the law, simplify the judicial procedures for determining the destiny of the accused and suspects, and that the people should be informed of the results through media.

5. I am requesting the National Assembly, the highest legislative organ of the country, to consider the national interests of the Afghan nation and to exercise their duties and authorities in giving priority to a speedy implementation of realistic and legitimate proposals presented to them by the government. While watching the actions of the members of the government, they should help and cooperate with the government in the enforcing of law and timely implementation of developmental projects.

6. I request the National Assembly to, in the course of four and half months, rectify drafts of laws, executive orders, and agreements sent to them by the government.

7. High ranking government officials should separate themselves from supporting law breakers, criminals, and corrupt and guilty individuals. Judicial and law enforcement offices are ordered to take firm legal actions against those who get in the way of justice without considering their official position.

8. Within five months, members of the Cabinet must visit related regional centers at provincial and district levels in order to meet these areas’ needs. They must take measures to attend to their shortages and operational deficiencies. Then, they must report their findings to the Cabinet.

9. During the process of appointing qualified personnel, high ranking government officials must refrain from hiring based on intermediary recommendations. Administerial and state establishments are ordered to follow the rule of law when hiring civil servants in the judiciary, the prosecutors’ office, and universities.

10. Ministries and government administrations, including the judiciary organizations, are charged with the goal of attending to the problems [needs] of the people. They must prepare complete information, especially in provinces and districts, for the implementation of plans and procedures for completed tasks, major achievements, and the quality of their organization and personnel. Present the written report after confirmation and certification by the highest ranking authority in the center, and the verification of provincial governors, on the 28th and 29th of every month to the General Directorate of Administrative Affairs, and through the Cabinet Secretariat to the office of the president.

11. Judiciary agencies are ordered that no individual should be imprisoned, arrested, or placed under investigation without lawful rationale, or remain in prison for a longer period than his/her actual sentenced imprisonment. The Ministry of Interior, the Ministry of Justice, and the office of the Attorney General are ordered to present a report of their actions to the office of the president every three months through the General Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet Secretariat.

12. The existence of unlawful weapons has caused the occurrence of bloodshed, bullying, illegal land confiscation, violations of human rights, breach of the decisions made by official organizations, and disturbances of order and justice. In order to eliminate these negative phenomena, under the disarmament program, the Defense and Interior Ministries and the General Directorate of National Security are charged with taking serious action throughout Afghanistan for collecting weapons. Introduce the violators and usurpers to the related agencies for further investigation. They must send their report to the office of the president through the General Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet Secretariat.

13. The Ministries of Defense, Interior, Labor, Social Affairs Martyrs and Disabled, and the National Security Directorate are ordered to urgently pay serious attention to observing the rights of their patrons, immediate treatment of the injured, and the preservation of the rights of the Afghan National Police, National Army, and national security martyrs. Every three months, provide a report about their operations to the Cabinet.

14. Within a month, the General Directorate of Administrative Affairs, Ministry of Finance, the Ministry of Economy, the Cabinet Secretariat, the Independent Commission for Administrative Reform and Social Services, and the office of the president are charged with investigating parallel institutions such as (PAD/PMU/PIU) and other structures that are temporarily operating per project basis. They must provide an explanation for these entities’ existence along with the original ministries and directorates, and present it to the Cabinet.

15. Once again, all state organizations and agencies are ordered to refrain from signing contracts for provision of services, with high ranking state officials and those appointed and supported by them. Such conduct would be considered a crime, and those committing it will be legally investigated by the office of the Attorney General.

16. As the provider of security and social order, the Attorney General must gain the trust of the entire population. Therefore, all prosecutors in the country are ordered to fulfill their duties in such a manner that it will demonstrate reform. Their conduct must become the impetus for reform among government employees and members of the society. In this regard, it is the duty of the High Office of Oversight and Anticorruption, ANP’s Department of Criminal Investigation, National Security Directorate, and the Financial Inspection Directorate to help with the Office of the Attorney General. They must do so, not only as a parallel institution, but as an assistant. They must help concerning criminal documents, providing evidence, and in the process of obtaining elucidations. They must identify the violators of law and introduce them to the Attorney General for judicial investigation.

17. For the purpose of providing proper public services to the citizens, until election conditions are provided for municipalities, from now on, the process of appointing mayors will be conducted through the procedure for the selection of high-ranking positions, and by the recommendation of the Special Board of Councils and the Independent Directorate of Local Governance (IDLG). Within three months, IDLG is ordered to appoint provincial and major district chiefs by introducing eligible, honest, and professional individuals through the Board of Appointments.

18. The Interior, Higher Education, Information and Culture, Hajj and Pilgrimage, and the Education Ministries–with cooperation by the Council of Scholars, Imams of mosques, religious scholars, students, and intellectuals–are ordered to invite people for helping to achieve national unity, social consensus, friendship, brotherhood, peace and reconciliation, as well as virtue. They must seriously prevent those propaganda and programs which are contrary to social etiquette and order, causing the youth to deviate, creating negative perceptions within the society.

19. Advisors to the president play the role of a bridge between the office of the president and the people. Therefore, they must work to convey the opinions and suggestions of the people to the government, and strengthen this relationship. On a monthly basis, they must send a report about their operations to the office of the president through the General Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet Secretariat.

2nd– The Ministry of Defense is charged with the following:

1. Within two months, with assistance by the Ministries of Finance, Economy, and Justice, it must revisit its provisional affairs. Clear and complete mechanisms must be organized and presented to the Cabinet.

2. Within three months, clarify and organize a just policy concerning promotions, appointments, and transfers; then report to the office of the president.

3. Within three months, foreign foundations that are included in the transition process, prepare an explanation, documentation, and registration of their properties, tools, and weapons. Following ratification by the Cabinet, practice it when taking over the responsibilities.

4. Within three months, in accordance with international agreements, engage in discussions with the United States, and with NATO members concerning Air Force Armament needs; present a report about achievements to the National Security Council and to the Cabinet.

5. Within six months, reexamine the plan for the settlement of forces in light of a detailed arrangement. Every two months, provide a report about the results of this operation to the National Security Council, and to the Cabinet.

6. Include the transition of the Bagram prisoners in operational priorities, and properly complete [the transition] prior to the predetermined deadline.

7. In accordance with proper conditions, promotions of staff, up to the rank of Colonel, must take place prior to 18 Aug 2012.

3rd– The Interior Ministry is Ordered to:

1. Within two months, act on those orders of the court regarding the confiscation of the public and private properties that are finalized, and conveyed to the Ministry of Interior. Send a report about its achievements to the General Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet Secretariat.

2. Reassess the organization of the regional police within three months. In accordance with the former [existing] resolutions of the National Security Council, integrate parallel groups and structures with the regional police. Present a report to the Cabinet.

3. Within three months, should report to the Cabinet about living conditions in the country’s prisons and detention centers, and about human rights.

4. Within three months, should report to the Cabinet about information technology and with help of the Ministry of Communication the application of the first phase of electronic ID.

5. Within six months, should present a plan about the improvement of the operations of Kabul traffic police to the Cabinet, with the cooperation of Kabul municipality.

6. Within six months, in light of the detailed plan for transition process, review the plan of settling forces and report every two months to the National Security Council and the Cabinet.

7. The promotion of personnel to the rank of Colonel according to conditions outlined should be finalized before 18th of August.

8. According to the former presidential orders and decisions, the complete dissolving of private security companies and send a report about their belongings to the Ministry of Interior, in the quickest time.

4th–The Foreign Ministry is Ordered to:

1. Within three months, should present to the Cabinet the list of those Ministries who have disobeyed international treaties, and tangible legal violations of all laws, more than two times.

2. Within three months, should present to the office of the president a decision and mechanism for employing diplomats, reassess their qualifications, and particular proposals for improvement.

3. Within six months, should present to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan to assess the cooperation of all political offices outside the country (educational, cultural, transportation, military and all related offices) with connected organs.

5th–The Ministry of Justice is Ordered to:

1. Within two months, activate the legal translation board for contracts, treaties, and other international documents.

2. Within three months, with the cooperation of Directorate of the Administrative Affairs and Cabinet Secretariat and the Civil Services Administrative Improvements’ Independent Commission should review the law of the Government Fundamental Organizations and send their report to the Cabinet.

3. Within two months, the procurement law should complete the reviewed plan processes.

4. Within two months, the election law should be completed and should be sent to the Cabinet for approval. 5. Within six months, the municipalities’ law and the Office of the Attorney General law should be completed and presented to the Cabinet.

6th–The Office of the Attorney General is Ordered to:

1. Within one month, all the detainees should be assessed by their prosecutor’s offices, detentions without tangible reasons should be stopped and in the detention centers the list of the detainees together with the explanation for accusations be prepared and sent to the Judiciary Committee.

2. From the date of the promulgation of this decree, the proposal for the provincial prosecutor’s director’s appointments, like the appointments of the Ministries and other offices, should be presented to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan.

3. Within two months, with the help of the Ministry of Justice, the Attorney General’s office and the Ministry of Justice, in order to attend to the dossiers, should distinguish their duties and send their report to the Cabinet.

4. Within two months, the supervisory office of the prosecutor should be formed, or this authority should be passed to the supervisory office of the High Court and a special plan should be presented to the Cabinet.

5. Within six months, with the cooperation of the Ministry of Justice, the alternative to imprisonment plan should be prepared and presented to the Cabinet.

6. Within six months, the inactive prosecution offices in the districts should be activated by employment of professional personnel.

7. Within six months, the Prosecutor General’s office should assess all professional and supportive personnel, recognize the corrupt cadres, employ separate measures, and report to the office of the president.

7th–The High Office of Oversight and Anti-corruption is Ordered to:

1. Within two months, governmental offices and private sectors should take the criterion of the strategy for fight against corruption under supervision, and present their results to the office of the president.

2. Within six months, private institutions’ and government official’s suspicious wealth should be assessed and the report of their findings sent to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan every two months.

3. Within six months, assess all professional and supportive personnel offices, recognize corrupt officials, make specific recommendations, and present their results to the office of the president.

8th–The Independent Directorate of Local Governance is Ordered to:

1. Within a month, the posts of the governors should be assessed and their necessary improvements and specific proposals should be presented to the office of the president.

2. Within two months, the posts of the deputies to the provinces, with help of the Independent Commission for Administrative Improvement and Civilian Services, should be opened for free competition and hence patriotic, sincere, well qualified and suitable cadres employed.

3. Within three months, the draft of municipalities law and other legislative documents with the aim of traversing the stages, should be sent to the Ministry of Justice.

4. Within six months, the shortage of provincial organizations should be completed with suitable cadres from the Ministries and governmental offices.

5. Within six months, with help of the Ministries of Economic, Home Affairs, and Finance Ministry and other related foundations outline a mechanism so that the provincial reconstruction teams’ activities should be replaced with the present governmental organizations, and presented to the Cabinet.

6. During the years 2013 and 2014, with the cooperation of the Home Affairs and Finance Ministries, the administrative buildings for district officers and security commanders should be completed.

9th–The Directorate of the Administrative Affairs and the Secretariat of the Cabinet is Ordered to:

1. Within two months, prepare and organize the plan for the government official trips and should present it to the Cabinet.

2. Make a list of unimplemented resolutions and presidential decrees and orders from the era of the transitional government to the present, specified by offices and Ministries and present it to the Cabinet within two months.

3. In cooperation with the Ministry of Economic Affairs, assess the professional coordination between the Ministry of Agriculture and Irrigation and the Ministry of Energy and Power on the issue of water and present a specific plan to the Cabinet within two months.

4. Assess professional collaboration between the Ministry of Water and Energy and Afghanistan Power Corporation, in cooperation with the Ministry of Economic Affairs, and present the results about the solution for saving electricity together with a specific plan to the cabinet within two months.

5. Reassess the government organizational structure in cooperation with the Independent Commission for Administrative Reforms and Public Services, and present the draft proposal of parallel organizations’ reform, mentioning the deletions, mergers, and specific instances to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan within three months.

6. Prepare a list of the individuals who have earned a Master’s degree and degrees higher than Master’s abroad, and are ready to serve in the government, and take appropriate action after obtaining instructions from the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan within three months.

7. In cooperation with the Ministry of Justice, create the policy of obtaining continued benefits for the government officials who retire after serving in the government, and present it to the cabinet within three months.

10th– Ministry of Hajj and Pilgrimage is Assigned to:

1. Arrange at least ten educational courses for increasing the capacity of Imams and improving guidance affairs, and present its report to the Cabinet within two months.

2. Submit a plan for determining, returning, and developing endowed properties, and the process of utilizing its revenue to the Cabinet within three months.

3. Make efforts to better organize the process of obligatory and Umrah [can be performed anytime during the year] Hajj.

11th– The Independent Commission of Administrative Reforms and Public Services is assigned to:

1. Present a report about the details of implementation and need for CBR [Community Based Rehabilitation] and similar projects to the Cabinet within one month.

2. Reassess the structure of the commission and the appointment of the entire staff, including the appointing board commissioners and the High Directorate of Public Services, and present
specific plans about the internal reforms in the Independent Commission of Administrative Reforms and Public Services considering high standards and minimum requirements of employment in the key positions of the commission to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan within one month.

3. Determine the date of the first general examination aimed at recruiting young cadre, and announce the mechanism for the examination through the media.

4. Within three months, present a comprehensive plan for adding the office of Deputy Minister for Professional Immunity and Public Services for Government Employees to the Cabinet.

12th– Independent Elections Commission is Assigned to:

1. Prepare the plan for registering names [of candidates] for presidential elections in the year 2014, and present it to the Cabinet within one month.

2. Prepare an organized and transparent election platform that guarantees people’s participation, and create a comprehensive schedule for presidential, parliamentary and provincial council elections within three months.

13th– The Ministry of Education is assigned to:

1. Arrange at least four short-term courses aimed at increasing the capacity of 40 thousand teachers, and present the report to the Cabinet within three months.

2. Expand the sustainment and monitoring policies of foundations of education on national and local levels, and present them to the Cabinet within three months.

3. Start evaluating all private and public schools and take serious action against schools that violate the educational polices of the country, or whose instructional qualities are substandard, within six months.

4. Present to the Cabinet the plan for creating a specific administrative unit for the purpose of promoting all the affairs of vocational education, including the foundations of secondary instruction and technical colleges in cooperation with the Ministries of Labor and Social Affairs Martyrs and Disabled, and Higher Education within six months.

5. Take action regarding recruiting 11,000 new teachers and staff through free competition and talent acquisition among qualified teachers and professors in the capital of the nation and the provinces, and present a monthly report to the Cabinet within six months.

6. Within six months, increase the number of teacher support centers for teacher training at district level from 111 to 180 in order to provide training opportunities to female teachers in rural areas.

7. In order to boost patriotism, with the commencement of the 2013 academic year include the subject of love of country to the curriculum of all public and private schools and monitor its proper instruction.

14th– The Ministry of Higher Education is assigned to:

1. Complete the mechanism for taking the college entrance examination and present it to the Cabinet for approval within three months.

2. In cooperation with the Ministry of Foreign Affairs, address the problems of Afghan students abroad, and present its specific proposal for providing practical solutions to their problems within three months.

3. Within six months, start evaluating all private higher education institutions, and take action for the purpose of standardization regarding those who are operating against the higher education policies, or whose quality of instruction is substandard.

4. Present a specific plan to the Cabinet within six months for starting English language instruction in medicine and engineering schools of all universities starting the academic year 2013.

5. Examine the need for taking a government exam for graduates of private universities; provide a specific plan if required, and if not required, provide reasons to the Cabinet. within six months.

15th– The Ministry of Information and Culture is Assigned to:

1. Within two months, present a practical plan to the cabinet that is coordinated amongst relevant organizations, including the governor of Ghazni Province, for the improvement of the Affairs of the Islamic Heritage Center in Ghazni City.

2. Present a specific plan to the Cabinet about the quality control of public and private media and devise minimum standards within two months.

3. Within three months, present an action plan and report to the cabinet regarding national languages, dialects, national terminologies, omitting strange and unfamiliar terminologies from established literature, strengthening national unity, and observing and amplifying established Afghan traditions. To enrich Afghan culture, utilize public and private social media.

4. Present a policy for preserving and repairing historical monuments and ancient sites to the Cabinet, within six months.

16th– The Public Health Ministry is Required to:

1. Within six months, assess public and private hospitals, and take serious steps to standardize those hospitals which provide lower quality or operate contrary to the policies of the Public Health Ministry.

2. Investigate and assess the quality and quantity of all imported and produced medicine in the markets, and present its specific reform proposals to the Cabinet, within six months.

3. Take action for standardizing provincial and district hospitals, and to institutionalize public services.

17th– The Finance Ministry is Ordered to:

1. Present a finished proposal of “Golden Hand Shake” with the help of the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission to the Cabinet, within six months.

2. Complete the Kabul Bank affairs assigned to Kabul Bank Audit Delegation, and present its report to the office of the President, within one month.

3. Make a proposal to pursue and implement the pledges of the Tokyo Conference within two months, and inform the Cabinet about its progress on a monthly basis.

4. Present a report to the Cabinet about those officials within the ministry who are either paid by the international organizations or their salaries are regulated by international organizations. Provide information about the level of their salaries and their contracts within two months.

5. Within three months, determine the future of food enterprises, silos, and the national buses [transportation]; and provide a specific plan for determining the future of all enterprises to the Cabinet.

6. Present a plan to the cabinet to equalize the salaries of civil servants within three months, with the cooperation of the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission.

7. Within three months, develop a plan for improving the entire state revenues and the capacity of the related ministries based on national priorities, and present a plan for introducing new sources of revenues.

8. Within six months, develop a plan to spend the budget, which is provided by the United Nations, through the national budget for the 2014 election.

9. Assess and investigate the legality, fairness, and activities of all insurance companies, and present its report to the Cabinet within six months.

18th– The Ministry of Commerce and Industry is Ordered to:

1. Within a month, present a plan to the cabinet on the nature of appointments of commerce attachés in different countries, based on the needs and volume of commerce of each specific country.

2. Within two months, present a specific plan to the Cabinet on standardizing and resolving the problems of industrial parks.

3. Within three months, present a plan to the Cabinet on strengthening export and national economy, and on expanding small and medium sized businesses, and reinforcing domestic industries.

4. Devise a policy for national commerce, and present it to the Economic Committee of the Cabinet, within three months.

5. Complete a study of strategic gas reserves and the mechanism of their sustainability, and present it to the Cabinet within six months.

19th– The Ministry of Economy is Ordered to:

1. Within one month, present specific plans for observation of the municipalities’ projects, including developmental projects, to the Cabinet.

2. Publish all contracts with all details (the summary of contracts should not be considered as sufficient) that were signed in the past three years with national and international companies, on the internet and other media outlets, with the cooperation of the Ministries of Finance and Telecommunication and InformationTechnology.

3. Within three months, present a specific plan to the Economic Committee of the Cabinet about the necessary definitions of national economic policies and trade.

4. Within six months, present a specific developmental plan, in coordination with the Ministry of Finance, to the cabinet for the upcoming four years.

5. Within six months, present a plan about infrastructure and other major projects to the cabinet based on the recommendations of the Tokyo Conference (2012), and in coordination with related agencies.

20th– The Afghanistan Bank is Ordered to:

1. Within one month, present a report to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan about outflow from the country through airports, and on how to oversee the process.

2. Within two months, present a report to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan on how to popularize the use of afghani (Afs) in the markets during daily business, and how to prevent the use of foreign currency in the markets.

3. Present a complete report to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan about manners and functions of private banks and consider the oversight of private banks as a top priority.

21st — The Ministry of Mines is Ordered to:

1. Present within one month, and in written form, a complete list of foreign advisors; the reasons for and the sources of their hiring, along with a list of their Afghan employees who are funded by foreign sources or receive additional benefits from them to the Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet Secretary.

2. Complete the Mining and Petroleum Law and present it to the Cabinet within two months.

3. Present its plan for the prevention of unauthorized and non-professional extraction and for mine security within two months.

4. Publicize the list of individuals and companies who engage in unauthorized and illegal mining extraction through international media within two months.

5. Finalize a specific plan to provide for transparency regarding mining contracts in the country and present it to the Cabinet within three months. Contract transparency provisions will be based, above all, on agreed international principles and with considerations of the future of the country. It must publicize all contract details (not contract summaries) through the websites of the Ministries of Mines, Finance, and Economy.

22nd — The Ministry of Communications and Information Technology is Ordered to:

1. Ensure improvement in communication companies’ services and report the immunity and confidentiality of telephone subscribers’ conversations and means to prevent the use of mobile phones in terrorist attacks to the National Security Council within three months.

2. Present to the Cabinet a report regarding the feasibility of the implementation of an e-government.

23rd — The Ministry of Water and Energy is Ordered to:

1. Present a report to the Cabinet within one month regarding work progress in Machalgho, Pashdan, Shah-wa-Aroos, Salmah, Almar, and Kamal Khan electric dams and regarding the feasibility of electricity transmission from Naghlu and Sarubi [Dams] to the city of Jalalabad.

2. In cooperation from the outset with the Afghan Electricity Company, present a report to the Cabinet within three months regarding erecting an electricity network in the city of Kabul and in other major cities of the country.

3. Present to the Cabinet within six months the means for long-term self-sufficiency of electricity production in the country.

4. Subject the issue of electricity transmission to the country’s south, east and central regions, including Bamyan and Daykundi, to expert and technical assessment and present specific plans in this regard to the Cabinet within six months.

24th — The Ministry of Public Works is charged to:

1. Embark on establishing and determining the future of a railroad administration in Afghanistan within one month.

2. Begin repair of the Salangs [north and south highways] with the use of the five million dollar commitment of the international coalition forces and present a coherent report to the Cabinet within one month about these repairs as well as the building of Doshi-Pul-e Khumri road.

3. Prepare and present to the Cabinet within one month a list of all incomplete projects along with a description of reasons for their falling behind, stoppage, or delay.

4. Prepare and present to the Cabinet within two months a plan for the protection and monitoring of highways. The Ministry of Public Works is charged to place the protection and monitoring of highways and control over their construction at the top of its priorities.

25th — The Ministry of Transportation and Aviation is charged to:

1. Prepare transparent, comprehensive, and revised mechanisms for the collection of transportation revenues and present them to the Cabinet within three months.

2. Present a plan for the improvement of urban transportation to the Cabinet within six months.

3. Review the establishment and number of transportation offices abroad with a view to the transportation volumes and report to the Cabinet within three months.

4. Present to the Cabinet a specific plan for the building, expansion, and rebuilding of airports specified by province and district within three months.

5. Review the entire organizational structure and personnel of the ministry, identify corrupt officials, employ specific measures and report to the presidential office within six months.

26th — The Ministry of Urban Development is charged to:

1. Study the organizational structure and master plan for New Kabul and present a specific plan to the Cabinet within one month.

2. In cooperation with the Ministry of Justice, the Independent Commission for the Administrative Reform and Civil Service Commission, and presidential advisors, prepare and present to the Cabinet within two months a plan for the refinement of duties between municipalities and the Ministry of Urban Development.

3. To review master plans for Kabul and other provinces within three months and present it to the Cabinet.

4. To precisely and professionally assess documents of all townships [developments], identify existing construction violations as well as problems related to land ownership in those developments with the cooperation of the commission registered in Presidential Decree Number 2232, dated 27 June 2012.

27th — The Ministry of Agriculture and Irrigation is charged to:

1. Present to the Cabinet within three months a specific plan regarding finding markets for agricultural products and strengthening the financial and technical bases of the country’s farmers.

2. In cooperation with the Ministries of Justice, Interior, the Attorney General’s Office, and the High Office of Oversight and Anti-Corruption, to collect precise information about the seizure of government and private land across the country, initially in first rank and later in other provinces.

3. Take action regarding the creation of cold storage rooms in accordance with decision of Cabinet third resolution of the year 1391 [ 2012]

4. Organize and present a practical achievement report to the Cabinet concerning the use of barren and arable lands within six months in accordance with former guidance and instructions of the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan and Cabinet’s decision.

5. Organize a specific plan about the development of agricultural farms, include its practical programs in the 2013 budget year, and present a progress report to the Cabinet within six months.

6. Take appropriate measures regarding forests, especially the development and conservation of pistachio and pine trees, and present a report to the Cabinet.

28th — The Ministry of Rural Rehabilitation and Development is Ordered to:

1. Present a report to the Cabinet about the second phase of national reconciliation projects, mentioning the budget, exact place, the process of financing, and the officials responsible within one month, specified by provinces and districts.

2. Present a report to the Cabinet within two months about the repair and reconstruction of bridges and other facilities which were damaged as a result of flooding and natural disaster this year, specified by provinces and districts.

3. Present a specific plan to the Cabinet within three months about utilizing the provincial and district level developmental councils as unified councils, replacing multiple councils such as Council ofFfight Against Narcotics and other councils.

29th — The Ministry of Counter Narcotics is Ordered to:

1. Make a specific plan for this ministry, within a month, to come out with a policy making status where it can take practical steps to fight narcotics, and present it to the Cabinet.

2. Present a specific report in coordination with the Interior Ministry within two months to consider the merging among similar agencies, such as the office of the Deputy Minister of Counter Narcotics and other agencies.

3. Prepare a plan with the participation and cooperation of other Ministries in the fight against narcotics within three months, and present it to the Cabinet.

30th –The Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled is Ordered to:

1. Implement a new retirement system and create bank accounts for retirees within six months.

2. Place the process for distributing funds to martyrs under its investigation with the help of High Office of Oversight and Anti-Corruption within six months, and present a final report to the Cabinet.

3. Create a national employment policy in coordination with job creating agencies within six months, and present it to the Cabinet.

4. Finish distributing electronic work permits to foreigners within six months, and present a report to the Cabinet

5. Create a program for skill development and job creation within six months, and present a report to the Cabinet.

6. Take measures on the country’s zone level to create institutes and training centers for vocational teachers within six months, and present a report to the Cabinet every month about work progress.

31st — Ministry of Refugees and Repatriation Must:

1. Present a report to the Cabinet about the just distribution of township developments for returning refugees in the 34 provinces of the country within three months.

2. Present a specific plan to the Cabinet about finding employment, building townships, and providing education for returning refugees within six months.

3. Devise a policy about the return of Afghan refugees with dignity from Iran and Pakistan within six months, and present it to the Cabinet.

32nd — The Ministry of Women’s Affairs Must:

1. Conduct a public awareness campaign to reduce violence against women through mass media, pulpits, takya khana [Shi’a worship place], and other news media sources within three months.

2. Implement a national working plan, devise a monitoring system within six months, and present the first report to the Cabinet.

33rd — The Kabul Municipality Must:

1. With the help of the Ministry of Communication and Information Technology, create a specific plan for naming all the places in Kabul City and for determining the fate of unplanned areas within two months, and present it to the Cabinet.

2. Prepare a plan for creating canalization and other city networks in Kabul City within four months, and present it to the Cabinet.

This decree and its addenda, which will be published later, do not interfere with the daily work of agencies and ministries. All ministries and government agencies are responsible for implementing this decree and its addenda. The secretariat of the General Directorate of Administrative Affairs and the Cabinet are charged to reinforce the current monitoring mechanism and to accurately observe the duties in this decree and its addenda. By appointing provincial monitoring teams, they should gather the specific information and present a report to the Cabinet and to the office of the president of the Islamic Republic of Afghanistan.

Hamid Karzai

President of the Islamic Republic of Afghanistan

VIDEO : Crime Museum – Vanishing Victims


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KBoETR5Ww_M

UNODC Estimating Illicit Financial Flows From Drug Trafficking


UNODC Estimating Illicit Financial Flows From Drug Trafficking.pdf

Türkiye’de yalan yazmak ne kadar kolay /// CC : @vardiyabizde @BalyozGercekler @rodrikdani


Zaman ve Taraf gazeteleri başta olmak üzere, kimi gazetelerde Balyoz ile ilgili yalan ve yanlış haberler yayınlanmaya devam ettiği gibi, kimi köşe yazarları da Balyoz davasındaki gerçekleri çarpıtan, ya da doğrudan yalan içeren yazılar yazıyorlar. Bu tür yazıların her birine yanıt vermemiz mümkün değil, ayrıca bir çoğu için bunu yapmaya değer görmüyoruz.

Ancak bugünkü yazımıza konu edeceğimiz yazar, herhangi bir köşe yazarı değil, kimileri tarafından hala saygın bir entelektüel addedilen Etyen Mahçupyan.

Mahçupyan’ın Balyoz’la ilgili yalan yanlış bilgilere yer vermesine alıştık (bkz. 1, 2 ) ama hala öyle şeyler okuyoruz ki en azından kayda düşmek için yapılan yanlışları belgelemek, doğruları yazmak ihtiyacını hissediyoruz.

Mahçupyan’ın bugünkü yazısından:

“Nitekim Çetin Doğan ilk sorgulamasında, Balyoz davasının konusu olan plan ve senaryoların Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevinin gereği olarak hazırlandığını söylemişti.”

Bu cümleden çıkabilecek tek anlam, Çetin Doğan’ın ilk sorgusunda Balyoz ve yan planlarının gerçek olduğunu kabul ettiği, bu planlara dayanak olarak da ordunun Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevini göstermiş olduğudur. Yani Mahçupyan, Dogan zaten olayı itiraf etmiştir demektedir.

Altını çizelim: Mahçupyan sadece “senaryo” dese belki plan seminerinde kullanılan senaryodan bahsettiğini düşüneceğiz, iddianamede suç atfedilmeyen bu senaryoyla ilgili bir yanlış anlama olduğunu düşünebileceğiz. Ama Mahçupyan “planlar”dan bahsediyor. Bu ancak sahte olduğunu bildiğimiz Balyoz ve yan planlarına (Suga, Oraj. vs.) bir atıf olabilir.

Gerçeklerin bununla yakından uzaktan alakası yok.

Mahçupyan’ın atıf yaptığı ilk sorgunun tutanağına buradan erişebilirsiniz. (Emniyet’te susma hakkını kullandığı için Doğan’ın ilk sorgusu 26 Şubat 2010’da, savcı Bilal Bayraktar tarafından yapıldı) Doğan, sorgusunda ısrarla Balyoz planından haberinin olmadığını, plan seminerinin sözde Balyoz planı ile bir ilişkisinin olmadığını soyluyor. Dahası, ne plan semineri ne de başka bir konuyla ilgili olarak “Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevi”nden bahsetmiyor, bu kelimeleri kullanmıyor.

Bize inanmayın, buradan kendiniz okuyun.

Aşağıdaki bolum Çetin Doğan’ın savunmasını özetliyor:

Neresinden bakılırsa bakılsın, Etyen Mahçupyan gerçeklerle bağdaşmayan şeyler yazmıştır.

Kimse askerleri sevmek zorunda değildir. Olgular ne olursa olsun, Çetin Doğan’ın ve arkadaşlarının suçlu olduklarına inanmakta serbestsiniz. Cengiz Çandar’ın yaptığı gibi “kimse beni 1. Ordu seminerinde darbe toplantısı yapılmadığına inandıramaz,” ya da İsmet Berkan gibi “gerçek başka, hakikat başka” cinsinden argümanlar yapmak herkesin hakkıdır.

Ancak bu savları geçerli kılmak için gazete köşenizde olmayan itiraflara, kullanılmamış ifadelere yer verirseniz, birisi çıkar, doğrusunu gösterir ve “yalan soyluyorsunuz” der.

***

Bizim bu dava surecinde ailevi bağlarımız nedeniyle tarafsızlığımızın sorgulanması gayet normaldir ve beklenir. Ama bize dezenformasyon yapıyorsunuz, olguları çarpıtıyorsunuz diyenlerin bunun somut örneklerini göstermesi gerekir. Bu blogun takipçileri bilir, biz tenkit ettiğimiz yazarlardan farklı olarak yazdığımız her şeyi belgeliyoruz.

Bize dezenformasyon suçlamasını yöneltenlere biz sunu diyoruz: yazdıklarımızda gerçek dışı, çarpıtılmış herhangi bir bilgi veya olgu varsa söyleyin, hemen düzeltelim. Şimdiye kadar tek bir örnek gösterilmedi, bu blogda yazdıklarımızın hiçbiri yalanlanmadı.

SABAHATTİN ÖNKİBAR: Turgay Ciner’le Murat Ülker’in cariyeler ordusu! /// CC : @sonkibar


Aktaracağım tevatür değil , tersine bire bir şahit olup isyanda başkaldırdığım bir konudur.

Eğer hanım iseniz ve özel bir şirkette çalışıyorsanız siz aslında cariye hükmündesinizdir.

Biraz daha açayım :

Şayet hanım iseniz çalıştığınız şirket sahibinin cariyesi konumundasınız!

Nasıl mı oluyor ?

Şöyle oluyor:

Güya dinimiz İslama göre kadınların iaşesini kim karşılıyor ise onun cariyesi yani helali oluyorsunuz!

Başka bir ifade ile yanınızda çalıştırdığınız hanımların eti size helal yani o hanımlar size otomatik olarak metres oluyormuş!

Bu izaha göre Turgay Ciner’in binlerce hanım çalışanı olduğuna göre binlerce cariyesi olmuş oluyor.

Aynı şekilde yine çok sayıda hanım çalışanı olan Murat Ülker de istese cariyelerden bir ordu kurabilir.

Hayır! Bunu seslendirenler, Hasan Mezarcı gibiler değil, tersine kamuoyunda itibarı(!) olan sözde İslamcı cemaatlerin şeyhleri ya da önderleridir.

Üstelik birkaç tanesidir!

Onlardan birine, bir gün dayanamayarak sordum:

-Yahu siz, ”haram” diye hanım eli sıkmazsınız; evinizde harem-selamlık oturursunuz; misafirlerinize ”haram diye” hanımınızı göstermezsiniz; ama şirketinizde çalışan hanımlara boyuna sarılıyorsunuz: bu nasıl bir şeydir?

Hiç unutmam cevap aynen şuydu:

-Sabahattin Bey, sarıldıklarım cariye hükmünde olanlar. Bu hanımlar bana helal.

”Nasıl” dememle yukarıda aktardığım, ”Maaşını ödediğim yani iaşesini temin ettiğin hanımın kullanma hakkı sana geçer” sözünü işittim.

Emin olun, o sözü duyduğum an feveran ederek aynen şu karşılığı verdim:

-Benim iman ettiğim mukaddes İslam böyle bir rezilliğe cevap veremez. Kur’anda bana bunu gösterebilir misiniz?

Karşılık aynen şuydu:

-Kur’anı kainatta bugün ben temsil ediyorum. Bana inanmıyor musun!

Ne olur söyleyin bana, İslamın temel sorunu önce dinimizin bu tür sözde İslamcılardan kurtarılması değil midir?

****

Bu kadar aşağılamaya susmak niye?

Yediği dayağın haddi hesabı yok!

Biz sayamaya yorulduk, o yemeye doymuyor!

Bülent Arınç’ın, Tayyip Erdoğan tarafından refüze edilmesi ya da aşağılanmasını kastediyorum.

Yahu, Arınç dediğin adam, AKP’nin üç numaralı kurucusu.

Milli Görüş hareketindeki mazisi de Erdoğan’dan eski ve etkili.

Dahası, mevcut hükümetin sözcüsü.

Böyle birini bu şekilde paspas yapmak ama ondan önemlisi, Arınç’ın bütün bunları sineye çekmesi, anlaşılır değil.

İşte Erdoğan-Arınç ilişkilerinden mini bir kesit:

-Bülen Arınç: Kürt sorunu vardır.

-Tayyip Erdoğan: Kürt sorunu diye bir şey yoktur.

-Bülen Arınç:Ölen teröristle ağlamayan insan değil diyen Recep Güven’e canı gönülden katılıyorum.

-Tayyip Erdoğan: Ölen teröristle ağlamadık, ağlamayız.

-Bülent Arınç: BDP’lilere dokunulamaz.

-Tayyip Erdoğan: BDP’lilere dokunulacak.

-Bülent Arınç: Şike yasası bir daha asla Meclis’e gelemez.

-Tayyip Erdoğan: Şike yasası derhal Meclis’e gidecek ve değişecek.

-Bülent Arınç: Basına akreditasyon yanlış. Biz bunu eleştirerek geldik.

Tayyip Erdoğan: Basına akreditasyon doğru.Ben evime istediğimi çağırırım.

-Bülent Arınç: Başbakan öyle istedi diye Kars’daki heykel yıkılamaz zira kanundan alınmayan yetkiler kullanılamaz.

-Tayyip Erdoğan: Onu bunu bilmem, o ucube heykel birkaç güne yıkılacak.

Özet halinde sunduğumuz bu ayrılık ya da çatışma, söyleyin, neye işarettir?

Farklı fikir ve bakışlara sahip olmaya degil mi?

Öyleyse aynı siyasi çatıda olmaya ısrar niçin?

Siyasetteki ilkeli, tutarlı ve erdemli olmak diye bir şey yok mu?

Varsa Arınç neden gereğini yapmaz?

Son tahlilde biat olgusu egemen olduğu için değil mi?

İşte biz bundan ötürü ”AKP, totaliter bir parti” demekteyiz.

***

Necip Torumtay İle Necdet Özel!

Biri yakın geçmişin diğeri bugünün Genelkurmay Başkanı.

Merhum Torumtay, ABD istiyor diye Türkiye bütünlüğünün sabote edilmesine ve Ortadoğu bataklığına saplanmasına, üniformasını feda ederek karşı çıkarken Necdet Özel, tam tersine Suriye sınırında , gelecek hücum emrini bizzat uygulamak için hazırolda bekliyor.

Peki, 20 yılda ne değişti de iki komutan taban tabana zıt tavırlar sergiliyor?

Ülkenin bütünlüğünü ve Milli Üniteler devlet yapımız bağlamında 20 yıl önceki tablo, bugünden daha mı karanlıktı?

Hayır değildi! Tam tersine Torumtay Paşa, Türkiye’nin sonunu getireceği kesin olan Neo-Osmanlı fikri yada saplantılarına bile tahammül edemediğini, Turgut Özal’a meydan okuyarak ortaya koymuştu.

Oysa bugün manzara artık Neo-Osmanlıcılık ütopyası, fikrin ötesinde uygulama aşamasındadır ve Necdet Özel bu projede temek aktörlerinden biridir.

Peki, objektif tarih, bu iki komutana nasıl yazacak?

Hiç kuşkum yok; Torumtay Paşa’yı ”Ülke bekası için makamını elinin tersi ile iten Atatürk’ün şanlı generali” diye selamlayacak…
Buna mukabil aynı şeylerin Necdet Özel için yazılacağı noktasında ciddi tereddütlerim var.

AYDINLIK

Ümit Özdağ: Ne, ne zaman nerede söylenir, ne yapılır? /// CC : @umitozdag @Umit_Ozdag


Amerikan Anayasa Mahkemesi fikir özgürlüğü ile ilgili bir kararında bir dağın başında yangın olmasa da “yangın var” diye bağıran bir insanın fikir özgürlüğünü kullandığını, ancak seyircilerle dolu bir sinema salonunda yangın olmamasına rağmen “yangın var” diye bağıran insanın ise cinayete teşebbüs ettiği kararını vermiştir.

Doğru bir karar. Ne söylendiği kadar, nerede söylediği, ne zaman söylendiği de önemlidir.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven’in “Dağda ölen PKK’lılar için ağlamayan insan değildir” şeklindeki açıklaması bence bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Eğer Recep Güven bu açıklamayı, 2012 Ekim ayında terör örgütüne yakın bir çevrede, örneğin Diyarbakır’ın örgüte sempatinin yüksek olduğu Bağlar semtinde bir kahvehanede yapmış olsaydı, bu açıklama bir psikolojik operasyon olurdu. Bu çerçevede de teknik olarak doğru bir adım olması muhtemeldi. Ancak içerik olarak yine yanlış olurdu. Bu cümleyi bir başka şekilde formüle etmek gerekirdi. Örneğin, “Dağda ölen PKK’lı gençler için de üzülüyoruz, onlar da bizim yitik çocuklarımızdır” şeklinde bir cümleye kimse karşı çıkmazdı.

Recep Güven bu açıklamayı, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu bir konferansta terörizm konusu ile ilgilenen gençlere yapmıştır. Bu husus, Recep Güven’in psikolojik operasyon tekniği yapma ihtimalini düşürüyor. Güven, daha çok kendi samimi görüşünü açıklıyor. Güven, eğer psikolojik operasyon yapmıyor ve kendi görüşünü açıklıyor ise bu açıklama bir üniversitenin dar bir salonunda yapılması kaydı ile meşrudur ve dağın tepesinde “yangın var” diye bağırmaya benzer.

Oysa Recep Güven bu açıklamayı, 2012 Ekim ayında yerel ve ulusal basına yapmış olduğu bir açıklamada gerçekleştirmiştir. Bu tür bir açıklama, arka planında psikolojik operasyon tekniği olarak düşünülmüş olsa bile kapalı bir sinema salonunda “yangın var” diye bağırma etkisi yapar. Yanlış olur. Milli vicdanı yaralar. Binlerce şehit ve gazi ailesini derinden yaralar. Öyle de olmuştur. Oysa, “Dağda ölen PKK’lı gençler için de üzülüyoruz, onlar da bizim yitik çocuklarımızdır” şeklinde bir cümleye şehit anneleri dahil kimse karşı çıkmazdı.

Nereden mi biliyorum? Halamın oğlu Teğmen Nafi Kıvanç, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beş Parmak Dağları’nda Birinci Harekat ile İkinci Harekat arasında şehit düşmüştü. Halam, oğlunun şehit düştüğü yeri görmek istedi. Babamın sınıf arkadaşları çatışmadan hemen sonra halamı oğlunun şehit düştüğü yere götürmüşler. O noktaya çok yakın bir yerde üç Rum askerinin henüz kaldırılmamış cesetlerini gören Halam, “Sizde ana kuzususunuz” diyerek, Rum askerleri için de ağlıyor. İşte oradan biliyorum.

Ancak PKK’lılar için üzülmeyenleri insan saymayan bir anlayışa sahip emniyet müdürünün, terörle mücadelede en ön safta mücadele etmesi gereken Diyarbakır polis ve jandarma kadrolarına şevk vereceğini düşünmek, zordur. Daha dün Diyarbakır’ın merkezinde derse girmiş öğrencileri Molotofkokteyli ve bombalar ile yakmak ve parçalamak amacıyla okulları basan PKK’lı teröristleri eğer güvenlik görevlileri öldürseydi ve biz de onlar için ağlamasaydık insan olmayacak mıydık?

Bu noktada üzerinde durulması gereken esas nokta Recep Güven’in açıklamasından dolayı Başbakan Erdoğan’ın tavrıdır. Recep Güven, hatalı bir düşünce içinde olabilir. Ancak Erdoğan, TBMM AKP Grubunda yapmış olduğu konuşmada Recep Güven’i sanki bir siyasi lider gibi hedef almıştır. Erdoğan, Recep Güven’e “siyaseti siyasetçilere bırak” diye çağrıda bulunurken, kendisi Recep Güven’e siyasetçi muamelesi yapmıştır. Bir Başbakan bir il emniyet müdürünü TBMM kürsüsünden muhatap almaz. Böyle bir açıklamadan rahatsız olan Başbakanın yapacağı şey Recep Güven’i açığa almak veya görevden alarak, merkeze çekmektir.

Başbakan tarafından bu şekilde hedef alınan bir emniyet müdürünün hem de Diyarbakır gibi kritik bir ilde böyle bir açıklama gündeme geldikten ve Başbakan tarafından bu şekilde hedef alındıktan sonra, doğru dürüst bir görev yapması çok zordur. Başbakan tarafından yapılması gereken bu noktadan sonra, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Recep Güven’e arka çıkan açıklamalarını örtmek, toplumda Arınç’ın açıklamalarına tepkiyi dengelemek ve hatta ortadan kaldırmak amacı ile siyaset yapmayı bırakmak ve Recep Güven’i görevden almaktır. Bu açıklamalardan sonra Recep Güven görevde kalır ise bu en başta Recep Güven’e yapılmış büyük bir kötülük olacaktır.

Yeniçağ

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: