DOSYA – IRAK ALİMLER CEMAATİ’NDEN ŞEYH HALİD MOLLA


İRAN ANALİZ / Irak Alimleri Cemaati adlı oluşumun Basra başkanlığını yapan ve “Sünni” kimliği ile medyaya servis edilen Şeyh Halid Abdulvahap Molla hakkında önemli özet bilgilerin yer aldığı bu dosya İran&Şii lobisinin nasıl çalıştığını gözler önüne sermektedir. Maliki’nin danışmanlığını yapan, Şii terör örgütü Bedir Tugayları başta olmak üzere tüm oluşumlarla sıkı dirsek temasında bulunan, Şeyh Karadavi başta olmak üzere Sünni alimlere/teşkilatlarla şiddetli şekilde saldıran Molla’nın geçmişi, mevcut durumu ve siyasetine dair çok sayıda fotoğrafla hazırlananan dosyayı değerli okurlarımıza sunuyoruz.

İsmi: Halid Abdulvahap Molla

Sıfatı: Şeyh, Dr.

GEÇMİŞİ

“Eğer Baas bir din veya bir Peygamber olsaydı, onu reddederdim!” diyecek kadar ileri giden Molla tüm açıklamaları, attığı adımları ve siyaseti ile Maliki-İran çizgisinin dışına çıkmayan bir şahsiyet olarak Irak sahnesinde yer alıyor. Her ne kadar aşırı bir Baas ve Saddam düşmanı gibi görünse de geçmişine dair eski Baasçıların yönettiği el-Basra adlı internet sitesinde önemli bilgiler paylaşılıyor. Buna göre şimdi Maliki’nin sıkı müttefiki olan ve İran&Şii lobisinin sürekli atıfta bulunarak karapropaganda aracı olarak kullandığı Molla’nın bayağı görevleri bulunuyor. Bunlar;

1- Saddam döneminde Milli Meclis üyesi!

2- Vedi’ Muzaffer’in başkanlığını yaptığı Gazeteciler Sendikası. Başkanlığını Uday Kusay yaptığı sendikaya bağlı bir de gazete yönetmekteydi.

3- Yahya Abudi adlı partinin güney teşkilat sorumlusu şahsın üyesi bulunduğu bir heyette yer almaktaydı. İçlerinde Basra’nın bazı önde gelen isimleri ve şeyhlerinin de yer aldığı bu heyet büyük bir altın anahtarı Uday Saddam Hüseyin’e verecekti. Doğum yıldönümü münasebetiyle yapılan programda Molla yer alıyordu.

4- “Yüzyıl Ufku” başlıklı bir köşesi bulunan Halid Molla’nın ilk yazısı “doğruluk”, ikinci yazısı ise “zafer” ile ilgilidir. 9 Temmuz 2012 tarih ve 90. numaralı Basra Gazetesinde yayımlanan doğruluk başlıklı makale işgalden bir yıl öncesine işaret etmektedir. Şimdi Baas karşıtı olarak lanse edilen Molla makalesinde Saddam Hüseyin’i tavsif etmektedir. “İşte ey değerli okuyucu! Bizler doğruluktan bahsederken, sizleri doğruluğa çağırırken -Allah O’nu korusun ve gözetsin-büyük komutanın (Saddam) doğru yaradılış üzre olduğu, bunun onun derin bir imanına delalet ettiği ve Allah’ın da ona büyük bir komutanlık bahşettiğinin tekididir. Sensin bizlere doğru yolu gösteren, çünkü doğruluk kurtuluştur ve Allah’tan liderimiz Saddam Hüseyin’i muhafaza etmesini niyaz buyururuz!” Büyük büyük sözler…

5- “Liderin konuşmasında zafer” başlıklı 20 Ağustos 2002 tarih ve 96 sayılı gazetedeki makalesinde Şeyh Halid Molla müminlerin lideri olarak tavsif ettiği Saddam’ı öve öve bitiremiyor. 8 Ağustos 2002 tarihinde büyük zafer günü münasebetiyle liderlik üyeleri ile görüştüğünde Mümin liderin herkese zaferi müjdelediğini yazmakta. Alahın izniyle muzaffer olacaklarını; çünkü liderlerinin ciddiyeti, imanı ve derinliği ile geleceği dengelediği ileri sürmektedir.

6- Bu ve benzeri makalelerindeki abartılı ve aşırı cümleleri bulunan Halid Molla’nın Maliki’nin heyetinde İran ziyaretinde bulunduğu da gözlerden kaçmamakta. Çünkü yaptıkları nedeniyle ödüllendirilen Molla danışman sıfatıyla Maliki’ye hizmet etmektedir.

7- Şeyh Molla’nın kendi sitesine bakıldığında işgal sonrası yazdığı makalelerin de karakterini yansıtacak şekilde değişiklik arz ettiği görülüyor. Makalelerinde eski terörist yeni başbakan Maliki’yi överken bir diğer makalesinde Muhammed Bakır el-Hekim’i övmektedir. Benzer şekilde kurduğu temaslar, görüştüğü kişiler vs de tamamen yeni yapıda İran-ABD ittifakının yol verdiği kesimlerdir. Ki zaten kendisinin öncülük ettiği Irak Milli İttifakı adlı bir de siyasi oluşum bulunmaktadır.

Foto: Terörist Şii örgüt Bedir Tugaylarını ziyaret

Foto: Aşırı Sünni düşmanlığıyla ön plana çıkan, başbakanlık makamına oturtulduğunda geniş çaplı etnik temizlik saldırıları yürüten Şii fanatik İbrahim Caferi ile Molla.

8- Irak Alimleri Cemaatinin güney şube başkanlığını yapan Şeyh Halid Molla ismi İran & Şii lobisi tarafından özellikle Sünni Irak Alimleri Örgütü, Heyeti veya Birliği şeklinde çarpıtılarak mahirce kendi siyasetleri için haberlerinde bolca kullanılıyor. Mesela Suudi Arabistan’ın doğu bölgelerinde terör faaliyetlerinde kullanılmak üzere suç üstü yakalanan bomba yüklü araçla ilgili soruşturmada olayın arkasında fanatik mezhepçi Şii Ammar el-Hekim’in bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu hadise ve benzeri herhangi bir hadisede kendisine görev verilen Şeyh Halid Molla hemen açıklama yapmaktadır. On binlerce masum Sünni’nin ve Iraklının katlini gerçekleştiren Bedir Tugayları, Irak İslam Devrim Yüksek Konseyi gibi Şii terör örgütlerinin mevcut temsilcisi Ammar el-Hekim ona göre Irak’ta mutedil olarak bilinen, herkesin yakından uzaktan tanıdığı bir aile ve şahsiyetmiş!

Foto: Molla ile Ammar el-Hekim

Foto: Şimdi bakan olan İran devrim muhafızları generali, Bedir Örgütü başı Hadi Amiri .

9- Tıpkı Türkiye’deki Şiileşmiş Nurettin Şirin ve benzeri İran lobisinin unsurlarında olduğu gibi Halid Molla’nın da aşırı bir şekilde meşhur Sünni alim Şeyh Yusuf Karadavi düşmanlığı öne çarpmaktadır. Son derece etkili olan Prof. Dr. Karadavi’nin söylediklerinin batıl fırka Şia ile Safavi-Fars yayılmacı siyaseti güden İran rejiminin gerçek karakterini ifşa ediyor olması enciddi korku kaynaklarından bir tanesi.Söylediklerinin kitlelere ulaşmaması veya en azından meşhur alimin itibarsızlaştırılması yönünde kripto Şiilerin veya Caferi/Velayeti Fakih çizgisindeki oluşumların yoğun gayretleri bulunuyor. İşte bunlardan birisi olan Molla da Katar üzerinden saldırdığı Karadavi’nin Irak direnişini desteklediği konuşmalarına değiniyor. Tıpkı Sistani gibi işgale destek veren isimlerden olduğu gerçeği kurduğu cümlelerdeki satır aralarında bir kez daha yakayı ele verdirtiyor.

10 – Arapça konuşup da Şii/İran hattında yer alan her ismin, kişi ve oluşumun yer aldığı, kendisine paye verildiği ve Sünnilere saldırdığı platformların başında İran’ın Arapça yayım yapan kanalı el-Alem geliyor. Buraya bakıldığında da Şeyh Halid Molla’nın sabıkası açıkça ortaya çıkıyor. Onlarca masum polisin, güvenlik güçlerinin, göçmen işçi ve vatandaşın acımacızsa katledildiği Bahreyn muhalefetini “tamamen barışçıl” cümleleri ile masumlaştırmaya çalışıyor Maliki’nin danışmanı Molla!

11 – Siyasi olarak da, fikri olarak da, duruş ve konum alış olarak da tamamen İran uzantısı Şii oluşumlar ile aynı safta yer alan “Sünni” olduğunu iddia eden Şiileşmiş Halid Molla’nın açıkça bir truva atı rolü oynadığı görülmektedir. Resmi internet sitesindeki açıklamaları, temasları, makaleleri, çıktığı televizyon kanalları, görüşmeleri ve her şeyinin yüzde yüz Şii&İran hattının hizmetinde biri olduğu gerçeği gözler önüne serilmektedir. Türkçe bir arama sitesinde Halid Molla isminin direk yakindoguhaber gibi İran fonlu fanatik Şii karapropaganda sitelerinde yer alması ise şaşırtıcı olmamaktadır.

Foto: Humeyninin ortaya attığı sözde dünya kudüs günü programında Molla!

Aşağıdaki fotoğraflar şimdi çok net ve açık bir şekilde gece gündüz Esed rejim savunuculuğu, Türkiye-Sünni dünya düşmanlığı yapılan İran’ın Arapça el-Alem kanalına muhtelif tarihlerde çıkan Şiileşmiş Halid Molla’yı göstermektedir.

Foto: Bir diğer karapropaganda kanalı el-Feyha ve bilindik isim: Molla!

Foto: Diğer bir fanatik Şii Biladi kanalında Molla!

Foto: Türkiye temsilciliğini Cevat Gök adlı İran lobisinin aktif elemanın yaptığı fanatik Şii el-Furat kanalında Molla.

SONUÇ

Gerçekte fikren, akidevi ve dünya görüşü olarak Sünnilikle yakından uzaktan alakası olmayan bazı şahsiyetlerin gerek Türkiye gerekse dünyanın birçok yerinde benimsedikleri bidat fırkası olan Şiiliği gizledikleri bilinmektedir. Bu isimlerden bir tanesi de ısrarla Sünni olduğu iddiasıyla palazlandırılmak istenen Irak Alimler Cemaati adlı paravan kuruluşun Basra teşkilatı başkanı Şeyh Halid Abdulvahap Molla adlı kişidir.

Bu fotoğrafta resmi internet sitesinde Irak Milli İttifakından bir vekilin Ankara ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi yönündeki çağrısına dair habere yer vermiş Molla! Tarık Haşimi üzerinden Türkiye’ye meydan okuyan ve Yeşil Bölgenin dışında hükmü olmayan Maliki’nin dediklerini tekrar eden bir hastalıklı zihniyetin söylevlerini tekrar edip, malzeme aracı olarak kullanan bir şahıs….

Bu şahsın Iraklı Sünnileri veya alimleri temsilden ziyade İran ve Şii hükümet adına çalışan, onlar adına iş gören, Maliki’nin danışmanlığını yapan ve Türkiye&Sünni karşıtlığı ile bilinen bir şahsiyet olduğu bu dosya ile ortaya konmuştur.

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: