EMEKLİ KURMAY ALBAY HAYDAR ATEŞ : İSRAİL, FİLİSTİN VE HAMAS GERÇEĞİ


Son dönemde bir Hamas sevdası almış başını gidiyor. Bunun kaynağı nedir ? Filistin sorununda Hamas’ın etkisi nedir? Hamas neden kurulmuş, mali desteği kimden almış? uyguladığı stratejiyi kim belirlemiştir? gibi soruların yanıtını vermek, Hamas sevdasının gerçek yüzünü göstermek için yeterlidir diye düşünüyorum.

İsrail’in kuruluşu, Filistin devletinin ortadan kaldırılışı:

İsrail devletinin kuruluş kararı ABD tarafından 1946 yılında verilmiş, bu devlet için bölgede bir hami devlet bulunması konusunda arayışlar sonucu Türkiye seçilmişti. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi ve Menderes’in bu konudaki rolünü daha önce yazmıştım. İsrail devleti 1947 yılında kurulmuş ve Filistin devleti 1948 yılında ortadan kaldırılmıştır.

Sonraki süreçte Filistinliler varoluş mücadelesi vermeye çalışmış, ancak gerek kendi içindeki aşiret kavgaları ve gerekse ABD ve İngilizlerin desteğiyle ülkelerini dikta ile yönetmeye ve halklarını soymaya devam eden Arap şeyhlerinin ve diktatörlerinin olumsuz bakışı nedeniyle bir daha devlet olamamışlardır. Bu konudaki bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştım.

Filistin’de Birinci İntifadaya (8 Aralık 1987) kadar olan olaylar:

1948 yılından itibaren ortadan kaldırılan Filistin devletini yeniden kurmak için mücadele veren Filistinliler, zaman zaman münferit silahlı eylemler ve çoğunlukla da sivil direniş hareketleri ile seslerini duyurmaya, dünyanın dikkatini sorunlarına çevirmeye çalıştılar. Bu süreçte birtakım silahlı direniş grupları da kuruldu. Bunların başında Arafat‘ın liderliğini yaptığı ve çoğunlukla Batı Şeria‘da faaliyet gösteren Filistin kurtuluş Örgütü (FKÖ) hareketi gelmektedir.

Bilindiği gibi Filistin İsrail tarafından iki parçaya ayrılmıştır. Bunlardan birisi İsrail, Suriye ve Lübnan’la sınırı olan Batı Şeria, diğeri ise İsrail, Mısır ve Akdeniz arasına sıkışmış olan Gazze‘dir ve Batı Şeria ile fiziki bir bağlantısı yoktur. Gazze genelde Filistinli direniş gruplarının kontrolü dışında kalmıştır.

FKÖ’nün kuruluşu öncesinde El Fetih gibi örgütler ağırlıklı olarak silahlı mücadeleyi benimsemişti. FKÖ’nün kuruluşu ile Arafat siyasi alanda mücadeleye başladı ve Filistin devletinin kuruluşu için başta Rusya ve kısmen ABD olmak üzere süper güçlerin desteğini almaya çalıştı. Bu siyasi çabalar ve silahsız eylemler, İsrail halkının önemli bir kısmının da dikkatini Filistinlilerin haklarını verme konusunda iknaya önayak oldu.

İsrail ise siyasi alanda Filistin’in kazandığı sempatiden memnun değildi. Bu nedenle gerek Arafat’ın siyasi mücadelesini akim kılmak, kendi halkının Filistine karşı oluşmaya başlayan sempatisini ortadan kaldırmak ve özellikle Arafat’ın kontrolü dışında kalan Gazze’yi kontrol edebilmek için burada bir örgüt kurmaya karar verdi. Bu HAMAS‘tı.

HAMAS’ı İsrail’in nasıl kurduğunu öğrenmek isteyenler, İsrail’deki Hebrew Üniversitesi‘nde gorev yapan Tarihçi Zeew Sternell‘in konuya ilişkin yazdıklarına göz atabilirler. HAMAS’ın bütün mali kaynağı ve silahlar İsrail’in Gazze’de bulunan komutanı tarafından sağlanmıştır.

Birinci İntifada (Sivil başkaldırı), Filistin devletini kurmak ve Filistin halkının isteklerini kabul ettirmek için 8 Aralık 1987’de Batı Şeria’da başlamıştır. Haklarını aramak için toplanan Filistin halkına destek olmak üzere 400.000 İsrail vatandaşı da (O dönem İsrail nüfusunun yaklaşık 6’da biri) Filistin halkına destek olmak için harekete geçmiş ve İntifada’yı bastırmak için harekete geçen İsrail tanklarının önüne yatmışlar, kendi silahlı kuvvetlerini engellemişlerdir.

İsrail, kendi vatandaşlarınn da dahil olduğu bu hareket karşısında güç durumda kalmış, tek dayanağı olan silahlı güç kullanma ve halk hareketini bastırma konusunda çaresiz duruma düşmüştür. Bunun üzerine, daha önceden 1978’den beri kuruluş hazırlıklarını yaptığı HAMAS’ı harekete geçirmiş ve İntifada’nın ertesi günü 9 Aralık 1987‘de HAMAS’ın kuruluşu resmi olarak ilan edilmiştir.

HAMAS’a İsrail tarafından verilen görev, Arafat’ın öncülüğünu yaptığı FKÖ siyasi hareketine karşı çıkmak ve Filistin’in kurtuluşu için kendi kontrolünde SİLAHLI MÜCADELE yapmaktı. Böylece İsrail, silahlı mücadele ile Filistin devletini kuracağını açıklayan HAMAS’ı bahane ederek tüm Filistin halkına karşı rahatlıkla silah kullanabilecek ve Filistin’in siyasi mücadelesini destekleyen kendi vatandaşlarını da HAMAS’ın silahlı terörünü bahane ederek ikna edebilecekti.

HAMAS’ı yalnız İsrail kullanmamış, Arafat’ın kendi başına hareket etmesinden rahatsız olan ve Filistin meselesinin öncülüğünü yaparak gerek arap aleminde ve gerekse uluslararası platformda söz sahibi olmak isteyen Mısır da HAMAS’tan yararlanmıştır.

HAMAS’ın İsrail tarafından kurulduğunu ve kendi siyasi girişimlerini baltalayacağını bilen Arafat ve diğer Filistinli gruplar, HAMAS’a karşı mücadele etmişlerdir. Nitekim halen Batı Şeria’da HAMAS’ın çok az desteği vardır ve istenmeyen bir örgüttür.

İsrail ise HAMAS’ın silahlı eylemlere başlaması sayesinde istediğini elde etmiş, silahlı teröre karşı mücadele adı altında HAMAS’ın en ufak bir eyleminde gerek Gazze’yi ve gerekse Batı Şeria’yı kan gölüne çevirmiş, Filistin’e sempati duyan kendi vatandaşlarını ve diğer ülkeleri ikna etmeyi başarmıştır.

Birinci intifada karşısında İsrail’in çaresizkalmasının nedeni, İntifada’nın silahlı değil, tam tersine sedece insan kaynaklı ve İsrail halkı destekli oluşuydu. HAMAS bu iki önemli kaynağı ortadan kaldırıp, yerine silahı koydu, bu da İsrail’in çok işine geldi. Filistin mücadelesini kendi istediği alana, yani güçlü olduğu silahlı alana çekmiş oldu. Bununla da yetinmedi, HAMAS Filistinlilerin bir iç savaşa sürüklenmesine, dolayısıyla da İsrail’in Filistin’le savaşan taraf değil, savaşı seyreden ve savaşan Filistinliler arasında taraf olan güç durumuna gelmesini sağladı

Birinci İntifada sonrasi dönem:

HAMAS’ın silahlı eylemlere başlamasıyla İsrail artık istediğini elde etmiş, tek avantajı olan silah gücüyle Filistin halkıyla mücadeleye başlamıştır. Fakat, her terör örgütü gibi kendi kurduğu HAMAS’ı da kontrol altında tutması gerekiyordu. Bu nedenle HAMAS’ın eylemlerini sınırladı. HAMAS Gazze dışında hiçbir eylem yapmıyor, Gazze dışına çıkamıyordu. Halen de böyledir.

İsrail, HAMAS’a olan desteğini doğrudan veremediğinden, gerek kendi kurduğu örgüte maddi destek sağlamak ve gerekse HAMAS’ın ağır silahlar temin etmesini önlemek için, Arafat’ın mücadelesine karşı çıkan ve dolayısıyla HAMAS’ı destekleyen, ayrıca Gazze ile fiziki sınıra sahip olma avantajına sahip Mısır’ı kullanmaya karar verdi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü MÜBAREK’e ABD vasıtasıyla, başlangıçta her yıl 1 Milyar Dolar zaman içinde 3 Milyar Dolara kadar ulaşan parayı yardım olarak aktardı. Bu para aktarımı geçtiğimiz yıla kadar devam etti.

HAMAS arada sırada Gazze’deki silahlı eylemlerle İsrail’e istediği imkanı sağlamaya devam etti. İsrail ise Gazze’deki eylemleri bahane ederek ve kendi halkını ikna edebilmek için zaman zaman Gazze’nin hemen kuzeyindeki Ashdod bölgesinde (İsrail’in önemli bir liman şehridir) MOSSAD vasıtasıyla patlamalar gerçekleştirip, bunu HAMAS’ın gerçekleştirdiğini ilan ederek kendi halkının azalan desteğini tekrar güçlendirmeye devam etti. Oysa HAMAS Gazze dışında hiçbir eylem gerçekleştirmemiş ve İsrail tarafından kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmiştir.

HAMAS lideri Şeyh Yasin, Gazze halkının sempatisini toplayabilmek için, İsrail tarafından kendisine gönderilen ve Mısır tarafından verilen paraların bir kısmıyla 2003 yılından itibaren yol, hastane ve okul yapma girişimlerine başlamıştır. Ancak israil bundan memnun olmamıştır.

Nitekim, benim de Batı Şeria‘daki Uluslararası güçte görevli olduğum tarihte, 22 Mart 2004‘te İsrail tarafından düzenlenen bir suikastle öldürülmüştür. Suikast için Filistinli bir gence verdiği 100 Dolar ile gencin mıknatıslı bir sensörü namaz esnasında Şeyh Yasin’in aracının altına yapıştırmasını sağlamış, namaz sonrası Şeyh Yasin’in aracına binmesi sonrasında, silahlı helikopterden gönderdiği füzenin sensöre yönelmesi sonucu aracı infilak ettirerek onu öldürmüştür.

Şeyh yasin sonrasında HAMAS’ın liderliğine getirilen ve aslında Şeyh Yasin’i yol, okul, hastane v.b. projelere ikna eden Profesör Rantisi de yaklaşık 1 ay sonra 17 Nisan 2004’de aynı akibete uğramıştır. İsrail’in bu iki ağır ikazı hedefine ulaşmış, HAMAS projeleri bırakarak silahlı eylemlere ağırlık vermiş ve İsrail’in cinayetleri için zemin hazırlamaya devam etmiştir.

Mısır lideri Hüsnü Mübarek ise İsrail’e yaptığı hizmetler ve HAMAS’ın gittikçe zorlaşan kontrolü için İsrail’den aldığı yardımın artırılmasını istemiş ve yardımın yıllık 8 milyar dolara çıkarılması konusunda ısrar etmiştir. Bunun üzerine İsrail, kendisini mali olarak zorlamaya başlayan ve HAMAS’ı yeterince kontrol edemeyen Mübarek’i devreden çıkarmaya karar vererek, Mısır’daki ajanları vasıtasıyla v ABD’nin de desteğiyle geçen yıl Mübarek’i deviren olayları organize etmiştir.

Filistinde yaşayan, orada uluslararası güçte görev yapan, Filistin meselesini birçok yönüyle bilen ve takip eden birisi olarak, halen Filistin devletinin kurulamamasının en önemli nedenlerinden birisinin, İsrail tarafından kurularak onun istekleri doğrultusunda cinayetlere zemin hazırlayan HAMAS olduğunu, HAMAS’ı desteklemenin gerçekte İsrail’i desteklemenin ve dolayısıyla Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu söyleyebilirim

Etiketlendi:, , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: