Etiket arşivi: HAYDAR ATEŞ

EMEKLİ KURMAY ALBAY HAYDAR ATEŞ : İSRAİL, FİLİSTİN VE HAMAS GERÇEĞİ


Son dönemde bir Hamas sevdası almış başını gidiyor. Bunun kaynağı nedir ? Filistin sorununda Hamas’ın etkisi nedir? Hamas neden kurulmuş, mali desteği kimden almış? uyguladığı stratejiyi kim belirlemiştir? gibi soruların yanıtını vermek, Hamas sevdasının gerçek yüzünü göstermek için yeterlidir diye düşünüyorum.

İsrail’in kuruluşu, Filistin devletinin ortadan kaldırılışı:

İsrail devletinin kuruluş kararı ABD tarafından 1946 yılında verilmiş, bu devlet için bölgede bir hami devlet bulunması konusunda arayışlar sonucu Türkiye seçilmişti. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi ve Menderes’in bu konudaki rolünü daha önce yazmıştım. İsrail devleti 1947 yılında kurulmuş ve Filistin devleti 1948 yılında ortadan kaldırılmıştır.

Sonraki süreçte Filistinliler varoluş mücadelesi vermeye çalışmış, ancak gerek kendi içindeki aşiret kavgaları ve gerekse ABD ve İngilizlerin desteğiyle ülkelerini dikta ile yönetmeye ve halklarını soymaya devam eden Arap şeyhlerinin ve diktatörlerinin olumsuz bakışı nedeniyle bir daha devlet olamamışlardır. Bu konudaki bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştım.

Filistin’de Birinci İntifadaya (8 Aralık 1987) kadar olan olaylar:

1948 yılından itibaren ortadan kaldırılan Filistin devletini yeniden kurmak için mücadele veren Filistinliler, zaman zaman münferit silahlı eylemler ve çoğunlukla da sivil direniş hareketleri ile seslerini duyurmaya, dünyanın dikkatini sorunlarına çevirmeye çalıştılar. Bu süreçte birtakım silahlı direniş grupları da kuruldu. Bunların başında Arafat‘ın liderliğini yaptığı ve çoğunlukla Batı Şeria‘da faaliyet gösteren Filistin kurtuluş Örgütü (FKÖ) hareketi gelmektedir.

Bilindiği gibi Filistin İsrail tarafından iki parçaya ayrılmıştır. Bunlardan birisi İsrail, Suriye ve Lübnan’la sınırı olan Batı Şeria, diğeri ise İsrail, Mısır ve Akdeniz arasına sıkışmış olan Gazze‘dir ve Batı Şeria ile fiziki bir bağlantısı yoktur. Gazze genelde Filistinli direniş gruplarının kontrolü dışında kalmıştır.

FKÖ’nün kuruluşu öncesinde El Fetih gibi örgütler ağırlıklı olarak silahlı mücadeleyi benimsemişti. FKÖ’nün kuruluşu ile Arafat siyasi alanda mücadeleye başladı ve Filistin devletinin kuruluşu için başta Rusya ve kısmen ABD olmak üzere süper güçlerin desteğini almaya çalıştı. Bu siyasi çabalar ve silahsız eylemler, İsrail halkının önemli bir kısmının da dikkatini Filistinlilerin haklarını verme konusunda iknaya önayak oldu.

İsrail ise siyasi alanda Filistin’in kazandığı sempatiden memnun değildi. Bu nedenle gerek Arafat’ın siyasi mücadelesini akim kılmak, kendi halkının Filistine karşı oluşmaya başlayan sempatisini ortadan kaldırmak ve özellikle Arafat’ın kontrolü dışında kalan Gazze’yi kontrol edebilmek için burada bir örgüt kurmaya karar verdi. Bu HAMAS‘tı.

HAMAS’ı İsrail’in nasıl kurduğunu öğrenmek isteyenler, İsrail’deki Hebrew Üniversitesi‘nde gorev yapan Tarihçi Zeew Sternell‘in konuya ilişkin yazdıklarına göz atabilirler. HAMAS’ın bütün mali kaynağı ve silahlar İsrail’in Gazze’de bulunan komutanı tarafından sağlanmıştır.

Birinci İntifada (Sivil başkaldırı), Filistin devletini kurmak ve Filistin halkının isteklerini kabul ettirmek için 8 Aralık 1987’de Batı Şeria’da başlamıştır. Haklarını aramak için toplanan Filistin halkına destek olmak üzere 400.000 İsrail vatandaşı da (O dönem İsrail nüfusunun yaklaşık 6’da biri) Filistin halkına destek olmak için harekete geçmiş ve İntifada’yı bastırmak için harekete geçen İsrail tanklarının önüne yatmışlar, kendi silahlı kuvvetlerini engellemişlerdir.

İsrail, kendi vatandaşlarınn da dahil olduğu bu hareket karşısında güç durumda kalmış, tek dayanağı olan silahlı güç kullanma ve halk hareketini bastırma konusunda çaresiz duruma düşmüştür. Bunun üzerine, daha önceden 1978’den beri kuruluş hazırlıklarını yaptığı HAMAS’ı harekete geçirmiş ve İntifada’nın ertesi günü 9 Aralık 1987‘de HAMAS’ın kuruluşu resmi olarak ilan edilmiştir.

HAMAS’a İsrail tarafından verilen görev, Arafat’ın öncülüğünu yaptığı FKÖ siyasi hareketine karşı çıkmak ve Filistin’in kurtuluşu için kendi kontrolünde SİLAHLI MÜCADELE yapmaktı. Böylece İsrail, silahlı mücadele ile Filistin devletini kuracağını açıklayan HAMAS’ı bahane ederek tüm Filistin halkına karşı rahatlıkla silah kullanabilecek ve Filistin’in siyasi mücadelesini destekleyen kendi vatandaşlarını da HAMAS’ın silahlı terörünü bahane ederek ikna edebilecekti.

HAMAS’ı yalnız İsrail kullanmamış, Arafat’ın kendi başına hareket etmesinden rahatsız olan ve Filistin meselesinin öncülüğünü yaparak gerek arap aleminde ve gerekse uluslararası platformda söz sahibi olmak isteyen Mısır da HAMAS’tan yararlanmıştır.

HAMAS’ın İsrail tarafından kurulduğunu ve kendi siyasi girişimlerini baltalayacağını bilen Arafat ve diğer Filistinli gruplar, HAMAS’a karşı mücadele etmişlerdir. Nitekim halen Batı Şeria’da HAMAS’ın çok az desteği vardır ve istenmeyen bir örgüttür.

İsrail ise HAMAS’ın silahlı eylemlere başlaması sayesinde istediğini elde etmiş, silahlı teröre karşı mücadele adı altında HAMAS’ın en ufak bir eyleminde gerek Gazze’yi ve gerekse Batı Şeria’yı kan gölüne çevirmiş, Filistin’e sempati duyan kendi vatandaşlarını ve diğer ülkeleri ikna etmeyi başarmıştır.

Birinci intifada karşısında İsrail’in çaresizkalmasının nedeni, İntifada’nın silahlı değil, tam tersine sedece insan kaynaklı ve İsrail halkı destekli oluşuydu. HAMAS bu iki önemli kaynağı ortadan kaldırıp, yerine silahı koydu, bu da İsrail’in çok işine geldi. Filistin mücadelesini kendi istediği alana, yani güçlü olduğu silahlı alana çekmiş oldu. Bununla da yetinmedi, HAMAS Filistinlilerin bir iç savaşa sürüklenmesine, dolayısıyla da İsrail’in Filistin’le savaşan taraf değil, savaşı seyreden ve savaşan Filistinliler arasında taraf olan güç durumuna gelmesini sağladı

Birinci İntifada sonrasi dönem:

HAMAS’ın silahlı eylemlere başlamasıyla İsrail artık istediğini elde etmiş, tek avantajı olan silah gücüyle Filistin halkıyla mücadeleye başlamıştır. Fakat, her terör örgütü gibi kendi kurduğu HAMAS’ı da kontrol altında tutması gerekiyordu. Bu nedenle HAMAS’ın eylemlerini sınırladı. HAMAS Gazze dışında hiçbir eylem yapmıyor, Gazze dışına çıkamıyordu. Halen de böyledir.

İsrail, HAMAS’a olan desteğini doğrudan veremediğinden, gerek kendi kurduğu örgüte maddi destek sağlamak ve gerekse HAMAS’ın ağır silahlar temin etmesini önlemek için, Arafat’ın mücadelesine karşı çıkan ve dolayısıyla HAMAS’ı destekleyen, ayrıca Gazze ile fiziki sınıra sahip olma avantajına sahip Mısır’ı kullanmaya karar verdi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü MÜBAREK’e ABD vasıtasıyla, başlangıçta her yıl 1 Milyar Dolar zaman içinde 3 Milyar Dolara kadar ulaşan parayı yardım olarak aktardı. Bu para aktarımı geçtiğimiz yıla kadar devam etti.

HAMAS arada sırada Gazze’deki silahlı eylemlerle İsrail’e istediği imkanı sağlamaya devam etti. İsrail ise Gazze’deki eylemleri bahane ederek ve kendi halkını ikna edebilmek için zaman zaman Gazze’nin hemen kuzeyindeki Ashdod bölgesinde (İsrail’in önemli bir liman şehridir) MOSSAD vasıtasıyla patlamalar gerçekleştirip, bunu HAMAS’ın gerçekleştirdiğini ilan ederek kendi halkının azalan desteğini tekrar güçlendirmeye devam etti. Oysa HAMAS Gazze dışında hiçbir eylem gerçekleştirmemiş ve İsrail tarafından kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmiştir.

HAMAS lideri Şeyh Yasin, Gazze halkının sempatisini toplayabilmek için, İsrail tarafından kendisine gönderilen ve Mısır tarafından verilen paraların bir kısmıyla 2003 yılından itibaren yol, hastane ve okul yapma girişimlerine başlamıştır. Ancak israil bundan memnun olmamıştır.

Nitekim, benim de Batı Şeria‘daki Uluslararası güçte görevli olduğum tarihte, 22 Mart 2004‘te İsrail tarafından düzenlenen bir suikastle öldürülmüştür. Suikast için Filistinli bir gence verdiği 100 Dolar ile gencin mıknatıslı bir sensörü namaz esnasında Şeyh Yasin’in aracının altına yapıştırmasını sağlamış, namaz sonrası Şeyh Yasin’in aracına binmesi sonrasında, silahlı helikopterden gönderdiği füzenin sensöre yönelmesi sonucu aracı infilak ettirerek onu öldürmüştür.

Şeyh yasin sonrasında HAMAS’ın liderliğine getirilen ve aslında Şeyh Yasin’i yol, okul, hastane v.b. projelere ikna eden Profesör Rantisi de yaklaşık 1 ay sonra 17 Nisan 2004’de aynı akibete uğramıştır. İsrail’in bu iki ağır ikazı hedefine ulaşmış, HAMAS projeleri bırakarak silahlı eylemlere ağırlık vermiş ve İsrail’in cinayetleri için zemin hazırlamaya devam etmiştir.

Mısır lideri Hüsnü Mübarek ise İsrail’e yaptığı hizmetler ve HAMAS’ın gittikçe zorlaşan kontrolü için İsrail’den aldığı yardımın artırılmasını istemiş ve yardımın yıllık 8 milyar dolara çıkarılması konusunda ısrar etmiştir. Bunun üzerine İsrail, kendisini mali olarak zorlamaya başlayan ve HAMAS’ı yeterince kontrol edemeyen Mübarek’i devreden çıkarmaya karar vererek, Mısır’daki ajanları vasıtasıyla v ABD’nin de desteğiyle geçen yıl Mübarek’i deviren olayları organize etmiştir.

Filistinde yaşayan, orada uluslararası güçte görev yapan, Filistin meselesini birçok yönüyle bilen ve takip eden birisi olarak, halen Filistin devletinin kurulamamasının en önemli nedenlerinden birisinin, İsrail tarafından kurularak onun istekleri doğrultusunda cinayetlere zemin hazırlayan HAMAS olduğunu, HAMAS’ı desteklemenin gerçekte İsrail’i desteklemenin ve dolayısıyla Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu söyleyebilirim

SURİYE İLE UĞRAŞMAK, KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA YARDIM, İSRAİL’İ GÜÇLENDİRMEK VE TÜ RKİYE’NİN PARÇALANMASINA YARDIM ETMEKTİR


Türkiye, Suriye ile sınırları neredeyse kaldırmışken, iki ülke arasında pasaport kavramını tarihe gömmüşken,
iki ülkenin yöneticileri ve eşleri can ciğer kuzu sarması dostluk gösterileri yaparken ne oldu da birden Suriye düşmanı olduk, daha doğrusu oldular

Suriye Irak’a benzemez. Suriye’nin bütün olarak varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmektedir. Türkiye’nin Suriye ile dostluk gösterileri ve iki ülke vatandaşları arasındaki ilişkiler, Suriye üzerinden hesap yapanları rahatsız etmiştir.

Bölge ülkelerine sözde demokrasi getirme söylemleri ve eylemlerinin içi boştur. Libya ve Mısır’ın durumu ortadadır. Hiçbir arap ülkesine, hiçbir güç demokrasi getiremez. Araplar binlerce yıldır reaya (sürü) olarak yaşamaya alışıktır. Bu durum binlerce yıl sonra da aynı olacaktır.

İslam dininin insanı temel alan, aradaki ruhban sınıfını kaldıran, Allah’la insanı başbaşa bırakan ve insana bilime ulaşmayı öğütleyen, kula kulluk etmemesini esas alan özelliği dahil hiçbir şey bunu değiştirememiştir, değiştiremeyecektir.

Zaten bu ülkelerdeki yönetimler İslam dinini yozlaştırıp, halkı güdecek bir baskı aracına dönüştürmüşlerdir. Suriye’ye de demokrasi getiremezsiniz. Bu halklarda özgür düşünme, kendi geleceği ile ilgili karar verme kavramı yoktur. Başlarındaki diktatörleri ortadan kaldırdığınızda ilk yapacakları şey birbirlerine düşerek, kendilerini güdecek yeni bir diktatör yaratmak olacaktır.

Öncelikle İsrail açısından ele alalım.

İsrail halen Suriye ile savaş halindedir. Golan Tepeleri’ndeki ateşkes hattı halen BM tarafından kontrol edilmekte, bu hattın her iki tarafında silahlı güçler eli tetikte beklemektedir. Golan Tepeleri İsrail ve Ortadoğu coğrafyası için çok önemlidir. Bu bölgenin tek su kaynağıdır. Bu bölgeden toplanan sular, tepelerin güney eteklerinde ve İsrail işgali altında bulunan bölgedeki Galileo Gölü’nde toplanmakta ve Akabe Körfezi’nde bulunan Eilat şehrine kadar 350 km.lik boru hattı vasıtasıyla tüm İsrail’e dağıtılmaktadır. Golan Tepeleri İsrail için vazgeçilmezdir, hayatidir!

Eğer siz Suriye’yi parçalarsanız, İsrail’in bu bölgede ve Batı Şeria’da bulunan 16 Tugay birliğini büyük ekonomik harcamalarla beslemekten kurtarırsınız ve bu çok değerli toprakları kendisine hediye edersiniz. İsrail’in son dönemdeki ekonomik sorunlarının temelinde yüksek askeri harcamaları yatmaktadır. Zaten Suriye’nin parçalanma amaçlarından birisi, Golan Tepeleri ve bu bölgenin kuzeyinde bulunan bölgeyi (Şam dahil) İsrail’e vermektir.


Diğer bir bakış açısı ABD ve Irak’ın kuzeyinde 1993’ten beri kurmaya çalıştığı sözde Kürt devletinin bekasıdır.

Dünya’da denize çıkışı olmayan hiçbir devlet tam bağımsız olamaz ve uzun süre yaşayamaz. Nitekim Avrupa’da bu özelliğe sahip devletlerden Polonya için Danzig Koridoru oluşturularak Baltık Denizi’ne çıkış sağlanmıştır.

Irak’ın kuzeyinde kurulmaya çalışılan bu sözde devletin en büyük handikapı, zorla sahip olduğu Musul-Kerkük ve diğer petrol kaynaklarını dış dünyaya satarak büyük ekonomik güç olacak bir petrol ihraç limanına sahip olamamasıdır. Bu bakımdan Türkiye ve Irak’ın güney bölgesindeki diğer güçlere bağımlıdır. Dolayısıyla petrol ihracı için güvenilir ve sürekli olanaklara sahip değildir.

Bu sözde ülkenin, Akdeniz’e çıkışını sağlayacak ve Lazkiye Limanı’na sahip olacakşekilde genişlemesi ve ekonomik olarak güçlenmesi, Suriye’nin doğusunda yaşayan Kürtleri de bünyesine dahil ederek topraklarını ve nüfusunu genişletmesi için Suriye’nin parçalanması gerekmektedir. Suriye parçalandığında, Şam’ın kuzeyinden Halep’e kadar olan merkezi bölge tümüyle bu sözde devlete verilecek ve Akdeniz’e çıkış sağlayan bir koridor oluşturulacaktır. Türkiye’ye de yardımları karşılığı belki Halep’e kadar olan bölgede bir tampon bölge oluşturulması,hatta bu işe yaramaz toprakların verilmesi bile gündeme gelebilir. ABD’nin şu anda en çok istediği durum budur.

Ayrıca Suriye’nin parçalanması, Rusya’yı Akdeniz’de barınamaz hale getirecek, İran’ı bölgede yalnız bırakacak ve bu bölgede İsrail’i gerek askeri ve gerekse ekonomik açıdan en güçlü devlet yapacak, İsrail ile Irak’ın kuzeyinde kurulmakta olan ve gerek ekonomik ve gerek askeri açıdan güçlendirilecek sözde Kürt devletinin güçbirliği bölgedeki dengeleri değiştirecektir. Türkiye’nin Suriye’ye karşıcephe almasından ve bu ülkeyle sıcak bir çatışmaya girmesinden en kazançlıçıkacak olanlar İsrail ve Barzani’nin sözde Kürt devleti, bölgede kaybedecek tek ülke ise Türkiye’dir.

Bölgede güçlenecek İsrail ve sözde Kürt devleti Türkiye’nin başına bela olacak, parçalanmaya kadar giden süreç başlayacaktır. Dolayısıyla ortadan kaldırılacak Suriye, gerçekte Türkiye’nin parçalanması için gerekli ortamı hazırlayacaktır.

Türkiye’nin Suriye politikası acilen değiştirilmeli, bu ülkenin bütünlüğü sağlanmalıdır. Aksi takdirde Türkiye, bölgede denge unsuru değil, süper güçlerin sadece piyonu olur ve kendi sonunu hazırlar.

Emekli Kur. Alb. Haydar ATEŞ, 2 Haziran 2012

SURİYE İLE UĞRAŞMAK, KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA YARDIM, İSRAİL’İ GÜÇLENDİRMEK VE TÜ RKİYE’NİN PARÇALANMASINA YARDIM ETMEKTİR


Türkiye, Suriye ile sınırları neredeyse kaldırmışken, iki ülke arasında pasaport kavramını tarihe gömmüşken,
iki ülkenin yöneticileri ve eşleri can ciğer kuzu sarması dostluk gösterileri yaparken ne oldu da birden Suriye düşmanı olduk, daha doğrusu oldular

Suriye Irak’a benzemez. Suriye’nin bütün olarak varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmektedir. Türkiye’nin Suriye ile dostluk gösterileri ve iki ülke vatandaşları arasındaki ilişkiler, Suriye üzerinden hesap yapanları rahatsız etmiştir.

Bölge ülkelerine sözde demokrasi getirme söylemleri ve eylemlerinin içi boştur. Libya ve Mısır’ın durumu ortadadır. Hiçbir arap ülkesine, hiçbir güç demokrasi getiremez. Araplar binlerce yıldır reaya (sürü) olarak yaşamaya alışıktır. Bu durum binlerce yıl sonra da aynı olacaktır.

İslam dininin insanı temel alan, aradaki ruhban sınıfını kaldıran, Allah’la insanı başbaşa bırakan ve insana bilime ulaşmayı öğütleyen, kula kulluk etmemesini esas alan özelliği dahil hiçbir şey bunu değiştirememiştir, değiştiremeyecektir.

Zaten bu ülkelerdeki yönetimler İslam dinini yozlaştırıp, halkı güdecek bir baskı aracına dönüştürmüşlerdir. Suriye’ye de demokrasi getiremezsiniz. Bu halklarda özgür düşünme, kendi geleceği ile ilgili karar verme kavramı yoktur. Başlarındaki diktatörleri ortadan kaldırdığınızda ilk yapacakları şey birbirlerine düşerek, kendilerini güdecek yeni bir diktatör yaratmak olacaktır.

Öncelikle İsrail açısından ele alalım.

İsrail halen Suriye ile savaş halindedir. Golan Tepeleri’ndeki ateşkes hattı halen BM tarafından kontrol edilmekte, bu hattın her iki tarafında silahlı güçler eli tetikte beklemektedir. Golan Tepeleri İsrail ve Ortadoğu coğrafyası için çok önemlidir. Bu bölgenin tek su kaynağıdır. Bu bölgeden toplanan sular, tepelerin güney eteklerinde ve İsrail işgali altında bulunan bölgedeki Galileo Gölü’nde toplanmakta ve Akabe Körfezi’nde bulunan Eilat şehrine kadar 350 km.lik boru hattı vasıtasıyla tüm İsrail’e dağıtılmaktadır. Golan Tepeleri İsrail için vazgeçilmezdir, hayatidir!

Eğer siz Suriye’yi parçalarsanız, İsrail’in bu bölgede ve Batı Şeria’da bulunan 16 Tugay birliğini büyük ekonomik harcamalarla beslemekten kurtarırsınız ve bu çok değerli toprakları kendisine hediye edersiniz. İsrail’in son dönemdeki ekonomik sorunlarının temelinde yüksek askeri harcamaları yatmaktadır. Zaten Suriye’nin parçalanma amaçlarından birisi, Golan Tepeleri ve bu bölgenin kuzeyinde bulunan bölgeyi (Şam dahil) İsrail’e vermektir.


Diğer bir bakış açısı ABD ve Irak’ın kuzeyinde 1993’ten beri kurmaya çalıştığı sözde Kürt devletinin bekasıdır.

Dünya’da denize çıkışı olmayan hiçbir devlet tam bağımsız olamaz ve uzun süre yaşayamaz. Nitekim Avrupa’da bu özelliğe sahip devletlerden Polonya için Danzig Koridoru oluşturularak Baltık Denizi’ne çıkış sağlanmıştır.

Irak’ın kuzeyinde kurulmaya çalışılan bu sözde devletin en büyük handikapı, zorla sahip olduğu Musul-Kerkük ve diğer petrol kaynaklarını dış dünyaya satarak büyük ekonomik güç olacak bir petrol ihraç limanına sahip olamamasıdır. Bu bakımdan Türkiye ve Irak’ın güney bölgesindeki diğer güçlere bağımlıdır. Dolayısıyla petrol ihracı için güvenilir ve sürekli olanaklara sahip değildir.

Bu sözde ülkenin, Akdeniz’e çıkışını sağlayacak ve Lazkiye Limanı’na sahip olacakşekilde genişlemesi ve ekonomik olarak güçlenmesi, Suriye’nin doğusunda yaşayan Kürtleri de bünyesine dahil ederek topraklarını ve nüfusunu genişletmesi için Suriye’nin parçalanması gerekmektedir. Suriye parçalandığında, Şam’ın kuzeyinden Halep’e kadar olan merkezi bölge tümüyle bu sözde devlete verilecek ve Akdeniz’e çıkış sağlayan bir koridor oluşturulacaktır. Türkiye’ye de yardımları karşılığı belki Halep’e kadar olan bölgede bir tampon bölge oluşturulması,hatta bu işe yaramaz toprakların verilmesi bile gündeme gelebilir. ABD’nin şu anda en çok istediği durum budur.

Ayrıca Suriye’nin parçalanması, Rusya’yı Akdeniz’de barınamaz hale getirecek, İran’ı bölgede yalnız bırakacak ve bu bölgede İsrail’i gerek askeri ve gerekse ekonomik açıdan en güçlü devlet yapacak, İsrail ile Irak’ın kuzeyinde kurulmakta olan ve gerek ekonomik ve gerek askeri açıdan güçlendirilecek sözde Kürt devletinin güçbirliği bölgedeki dengeleri değiştirecektir. Türkiye’nin Suriye’ye karşıcephe almasından ve bu ülkeyle sıcak bir çatışmaya girmesinden en kazançlıçıkacak olanlar İsrail ve Barzani’nin sözde Kürt devleti, bölgede kaybedecek tek ülke ise Türkiye’dir.

Bölgede güçlenecek İsrail ve sözde Kürt devleti Türkiye’nin başına bela olacak, parçalanmaya kadar giden süreç başlayacaktır. Dolayısıyla ortadan kaldırılacak Suriye, gerçekte Türkiye’nin parçalanması için gerekli ortamı hazırlayacaktır.

Türkiye’nin Suriye politikası acilen değiştirilmeli, bu ülkenin bütünlüğü sağlanmalıdır. Aksi takdirde Türkiye, bölgede denge unsuru değil, süper güçlerin sadece piyonu olur ve kendi sonunu hazırlar.

Emekli Kur. Alb. Haydar ATEŞ, 2 Haziran 2012

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

Derin İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo

İSTİHBARAT

Şifresiz Yayın!

%d blogcu bunu beğendi: